Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Ziedojums Pērses sākumskolai

02.02.2022

2.jpgMazajām lauku skolām ir grūti nodrošinās tehnoloģijām bagātu mācību procesu, jo iestādei atvēlētais budžets ir neliels. Līdz ar to visas ieceres un sapņus  ne vienmēr varam izpildīt. Modernās tehnoloģijas mūs pavada ik uz soļa. Tās ir neatņemama  mūsu dzīves sastāvdaļa. Tehnoloģijas mēdz radīt arī jaunus izaicinājumus. It īpaši mācoties un iepazīstot apkārtējo pasauli. Programmēšanas apguve pirmsskolas vecumā palīdz iegūt un attīstīt iemaņas, kas ir nozīmīgas turpmākajā dzīves ceļā.

Programmēšanas prasmes veicina loģisko domāšanu, plānošanu un attīsta problēmu risināšanas spējas, kas tik ļoti nepieciešamas mūsdienu dzīvē un dažādās profesijās.

 2021.gada nogalē Pērses sākumskola uzrunāja uzņēmuma "JELD-WEN" vadību, aicinot ziedot 596 eiro  divu  Photon robotu iegādei skolā. Uzņēmums atsaucās mūsu aicinājumam un janvāra vidū skola varēja iegādāties šo mācību līdzekļa komplektus. Šobrīd Pērses sākumskolas pedagogi apgūst šī mācību līdzekļa pielietojumu rotaļnodarbībām pirmsskolā, kā arī mācību stundām skolā, lai to aktīvi un kvalitatīvi pielietotu mācību procesā kopā ar bērniem.

Tomēr, jau tagad saprotam, ka Photon robots būs noderīgs mācību līdzeklis jaunāko klašu skolēniem, kuriem jāapgūst dažādas programmēšanas iemaņas datorikas mācību stundās, kā arī pirmsskolas grupas bērniem rotaļnodarbību laikā. Ar robota palīdzību sākumskolas skolēniem un pirmsskolas grupas bērniem būs iespēja būt vēl aktīvākiem, zinātkāriem.  Pateicoties aktīvajam un izzinošajam mācību procesam ar Photon robotu, bērniem būs iespējams zināšanas apgūt dabiski un nepiespiesti.

Pērses sākumskolas skolēni un pedagogi ir neizsakāmi priecīgi un pateicīgi uzņēmumam  "JELD-WEN" par  iespēju dāvināt mums šo interaktīvo mācību līdzekli, lai skolēniem katra pavadītā diena Pērses sākumskolā būtu vēl interesantāka un mūsdienīgāka!

 Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores p.i.  

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top