Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Zinātniski pētnieciskais darbs atklāj priekšvārdu došanas tradīcijas koknesiešu ģimenēs cauri laikiem

15.02.2022

1850-1854.jpgKatru gadu vidusskolēni tiek aicināti izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu par sevis izvēlētu un interesējošu tēmu, ko iespējams prezentēt gan reģiona, gan valsts mērogā. Trīs gadu garumā izstrādāju darbu “19. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta sākuma priekšvārdu salīdzinājums Koknesē”. Par darba mērķi izvirzīju salīdzināt dažādu laiku priekšvārdu došanas tradīcijas, lai izzinātu vēstures gaitā notikušās izmaiņas priekšvārdu došanā, un noskaidrotu skolēnu viedokli par priekšvārdu došanas tradīcijām. Izvēlējos salīdzināt mūsdienas ar 19. gadsimtu, balstoties uz vēstures materiālu pieejamību un ņemot vērā vēstures notikumus un pārmaiņas, kas skārušas gan Koknesi, gan Latviju kopumā. 

Lai sasniegtu mērķi, pētīju 19. gadsimta priekšvārdus, strādājot ar Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas grāmatām un 21. gadsimta Kokneses dzimtsarakstu nodaļas arhīva informāciju, kā arī veicu aptaujas anketas datu ieguvi un izpēti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1.–12. klašu skolēnu vidū 2020. gada pavasarī par priekšvārdu došanas tradīcijām koknesiešu ģimenēs. Lai raisītu interesi vārdu izpētē, vēlējos darīt pētījumā iegūtos datus un secinājumus pieejamus un publiskus visiem interesentiem. Turpinājumā piedāvāju iepazīsties ar praktiskajā pētījuma daļā iegūtajiem datiem.

Analizējot 2020. gadā iegūtās Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu aptaujas, tika noskaidrots, ka:

* vecāki skolēniem izvēlējušies vārdus dažādu iemeslu dēļ. Vispopulārākie no tiem – gribēja retu vārdu; skanējuma dēļ; piestāv uzvārdam; par godu radiniekam vai draugam; ievērojama cilvēka, grāmatas vai filmas varoņa vārdā; nozīmes dēļ; vārds bijis moderns. Daudzi atzīmējuši atbildi cits, taču tikai daži no tiem minējuši iemeslu, piemēram, (lai) visiem ģimenē vārds sāktos ar vienu burtu; (lai) nevarētu izdomāt iesaukas; vārdadiena nebūtu tuvu dzimšanas dienai;

* 87,5% skolēnu ir apmierināti ar savu vārdu, turpretī 12,5% nav apmierināti. Procentuāli vislielākais skaits skolēnu, kas apmierināti ar savu vārdu bija 9.–12. klašu grupā (89%), bet vismazāk apmierināti bija 5.–8. klašu skolēni (83%). Izvērtējot visas klašu grupas, neapmierināti ar savu vārdu visbiežāk bija skolēni, kuriem vārds ticis dots retuma dēļ. Populārākie iemesli sava vārda nepatikai, kurus skolēni minēja: vārds ir pārāk garš; pārāk bieži sastopams; nesader ar skolēna būtību; vārda dēļ tiek apsaukāts;

* lūgti nosaukt, skolēnuprāt, populārākos iepriekšējā gada (aptaujas veikšanas brīdī – 2019. gada) dotos personvārdus dzimušajiem bērniņiem, visprecīzāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) personvārdu topā minētos gan zēnu, gan meiteņu vārdus nosauca 5.–8. klašu grupas skolēni;

* jautāti, kādu vārdu vēlētos dot saviem bērniem, 90 skolēni atbildēja, ka par to nav vēl domājuši, bet 78 nosauca konkrētus personvārdus. 1.–4. un 9.–12. klašu grupās visbiežākā atbilde zēnu vārdiem bija Jānis, bet meiteņu – Emīlija. 5.–8. klašu posmā nebija vienotības šajā jautājumā, taču atbildes liecina par vārdu bagātību un dažādību, jo tika nosaukti tādi vārdi kā Daniels, Jānis, Kaspars, Lūkass, Niklāvs, Pēteris, Rolands, Vestards, Amanda, Beāte, Biata, Emīlija, Gabriela, Karlīna, Līvija, Nanija. Skatot visus nosauktos vārdus, vērojami tādi vārdi, kuri Latvijā ir salīdzinoši reti vai nemaz nav sastopami, piemēram, pēc PMLP 2021. gadā nav reģistrēts neviens Dustins, Luiziāna un Reičele. Salīdzinoši reti sastopams priekšvārds Ronaldo – 27 vārda došanas gadījumi, Džeiks – 8 personām kā pirmais vārds, bet 19 personām kā otrais vārds, Zigis – 9 personas ar pirmo vārdu, 1 persona ar otro vārdu, Ava – 7, Fjodorovs – 2, Biata – 2.

Analizējot Kokneses evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu grāmatas, tika noskaidrots, ka:

 • laika posmā no 1850. līdz 1854. gadam draudzes baznīcas grāmatā reģistrētas 998 personas (518 zēni, 480 meitenes). Šajā laika posmā reģsitrēti 44 dažādi zēnu priekšvārdi: Alexander, Alfred, Andreas, Andreews, Bernhard, Brenz, Brenzis, Brenzs, Carl, Eduard, Ernst, Gottlieb, Gustaw, Indrik, Jahn, Jahnis, Jahns, Jehkab, Jehkabs, Johan, Johann, Johrgis, Johrģis, Julius, Jurris, Kahrl, Kahrls, Karl, Krischan, Mahrtiņ, Martin, Mikķel, Pahwil, Pahwul, Paul, Peter, Peters, Rein, Reins, Robert, Rudolph, Theodor, Wilhelm, Wiļļum;
 • 10 populārākie zēnu vārdi pēc doto vārdu skaita šajā periodā: Andreas (117 reģistrēti vārddošanas gadījumi), Jahn (94), Jehkab (56), Peter (54), Mahrtiņ (38), Brenz (25), Kahrl (20), Jahns (18), Jehkabs (17), Rein (16);
 • no 1850. līdz 1854. gadam baznīcas grāmatā reģistrēts 31 meiteņu priekšvārds – Anne, Annusch, Anze, Augustine, Charlotte, Dahrte, Edde, Eewa, Eewe, Eewusch, Emilie, Emma, Ilse, Juhle, Karlihn, Kattrihn, Leene, Lihse, Lotte, Maddal, Madde, Maije, Marie, Marri, Marriņ, Marrusch, Mihna, Mihne, Minna, Natalie, Trihne;
 • 10 populārākie meiteņu vārdi pēc doto vārdu skaita šajā periodā: Madde (120 reģistrēti vārddošanas gadījumi), Eewe (93), Ilse (63), Edde (56), Annusch (55), Anne (21), Marriņ (19), Lihse (9), Maije (7), Lotte (6);
 • 9 zēniem un 6 meitenēm doti 2 vārdi. 2 zēniem doti 3 vārdi;
 • laika posmā no 1892. līdz 1896. gadam reģistrētas 742 personas (400 zēni, 342 meitenes), kas liecina, ka vērojama lielāka doto priekšvārdu dažādība nekā laika posmā no 1850. līdz 1854. gadam;
 • no 1892. līdz 1896. gadam reģsitrēti 60 dažādi zēnu priekšvārdi: Albert, Aleksander, Aleksandr, Alexander, Alexsandr, Alfred, Andrei, Arnold, Arthur, Arved, Arvid, August, Bernhard, David, Edgar, Edgars, Eduard, Ernst, Friedrich, Gotthilf, Gotthils, Gustaw, Heinrich, Herbert, Hermann, Jahn, Jahnis, Jahns, Jakob, Johann, Julius, Kahrl, Kahrlis, Karl, Krischjahn, Leopold, Marthiņ, Mahrtiņ, Nicolai, Nikolai, Oskar, Otto, Pahwil, Paul, Pawil, Pawul, Peter, Pikstern, Richard, Robert, Rudalf, Rudolf, Rudolph, Theodor, Theophil, Villis, Wilhelm, Willis, Woldemar, Woldemars;
 • 10 populārākie zēnu vārdi pēc doto vārdu skaita šajā periodā: Jahn (113 reģistrēti vārddošanas gadījumi), Peter (46), Kahrl (40), Andrei (35), Woldemar (25), Karl (17), Paul (15), Robert (15), August (13), Otto (13);
 • šajā periodā reģistrēti 84 dažādi meiteņu priekšvārdi: Adeline, Albine, Alice, Alide, Aline, Alise, Alma, Alvine, Alwine, Amalie, Anna, Anne, Annlihze, Anthonie, Antonie, Auguste, Benita, Bertha, Clara, Ede, Eewa, Eewe, Elisabeth, Elise, Elizabeth, Ella, Elsa, Else, Elza, Elze, Emilie, Emma, Erna, Ernestine, Eugenie, Frieda, Hermine, Ilze, Irma, Julie, Kahrline, Karlihne, Katharina, Konstanze, Kornelie, Kristine, Leontine, Lihbe, Lihne, Lihze, Lilli, Lina, Lotte, Louise, Lucie, Made, Madleene, Mari, Maria, Marianne, Marie, Marija, Marta, Martha, Mathilde, Matilde, Matile, Mihle, Milda, Milde, Minna, Minne, Natalie, Nora, Olga, Ottilie, Pauline, Veronica, Wenta, Wera, Wilhemina, Wilhelmine, Zelma, Žennija;
 • 10 populārākie meiteņu vārdi no 1892. līdz 1896. gadam: Emma (36 reģistrēti vārddošanas gadījumi), Pauline (28), Milda (26), Anna (25), Emilie (24), Martha (23), Mari (20), Minne (20), Anne (19), Marie (19);
 • vērojams pieaugums to personu skaitā, kurām doti gan 2, gan 3 vārdi, salīdzinot ar 1850. – 1854. gadu, proti, 65 zēniem un 92 meitenēm doti 2 vārdi, bet 3 vārdi doti 5 zēniem un 6 meitenēm.

Kokneses dzimtsarakstu nodaļas arhīva lingvistiskā analīze atklāja:

 • neatkarīgi no tā, ka dzimstība Kokneses apkārtnē gadsimtu gaitā ir samazinājusies, zēnu un meiteņu priekšvārdu dažādība ir palielinājusies;
 • no 2010. līdz 2019. gadam Kokneses novadā reģistrēti 463 jaundzimušie – 243 zēni un  220 meitenes. Apskatītajā laika posmā reģistrēti 109 dažādi meiteņu un 121 dažāds zēnu priekšvārds;
 • 6 zēniem un 9 meitenēm doti 2 vārdi, kas ir ievērojami mazāk nekā 19. gadsimta otrajā pusē.
 • Vispopulārākais zēnu priekšvārds analizētajā periodā – Ralfs, bet meiteņu – Emīlija.

Rakstot zinātniski pētniecisko darbu es uzzināju vairāk par Kokneses vēstures daļu, kas bijusi mazāk pētīta. Esmu pateicīga, ka man bijusi šī iespēja to pētīt. Darba izstrādes gaitā guvu neatsveramu pieredzi zinātnisko rakstu izstrādē, kas noteikti noderēs nākamajā mācību gadā – nu jau augstskolā!

Gribu pateikt lielu paldies Līvijai Reinbergai un Leldei Ārei par nozīmīgo atbalstu, uzmundrinājumiem, motivāciju un palīdzību ilgajā darba izstrādēs procesā!

Una Gadzāne,

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas

12.a klases skolniece 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top