Lapas karte
AA+A++
A AAA

Laukiem būt – dzīvojam aktīvi!

08.03.2018

bites_1_2018.jpgBiedrība “Bites” 2017. gadā iesniedza projekta iesniegumu Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000003 “Laukiem būt – dzīvojam aktīvi” Lauku atbalsta dienestam. Projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir apstiprināts.

          Projekta kopējās izmaksas 47313.78 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR, no tām attiecināmās 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro) EUR.  Publiskais finansējums 18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro),  Kokneses novada domes līdzfinansējums 29313.78 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR.

         Projektā paredzēts veikt Stadiona ēkas fasāžu vienkāršotu atjaunošanu, kas ietver logu, durvju, jumta seguma nomaiņu un ēkas siltināšanu. Projektu plānots realizēt 2018. gada vasarā.            

Būvniecības darbus veiks SIA “OMega J”, būvuzraudzību SIA “TRANZIT ASK”, autoruzraudzību SIA “Jēkabpils PMK”.

bites_2_2018.jpg

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top