Lapas karte
AA+A++
A AAA

Renovētās stadiona mājas atklāšana Vecbebros

05.07.2019

ilzes_logo.jpgbites_2_2018.jpgStarptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītā pasākuma ietvaros Vecbebros notika renovētās stadiona mājas atklāšana. Simboliski biedrības "Bites" projekta vadītāja pārgrieza lentu un tās posmus pasniedza sporta darba organizatoram, kultūras darba organizatorei un Bebru pamatskolas pārstāvim ar vēlējumu, lai stadionā notiktu daudz sportisku, atraktīvu pagasta iedzīvotājiem un viesiem saistošu pasākumu.  

Biedrība "Bites" 2017. gadā Lauku atbalsta dienestam iesniedza projekta iesniegumu Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000003 "Laukiem būt – dzīvojam aktīvi". Projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros īstenošanas laiks – 2019. gada 5.oktobris.

Projekta kopējās izmaksas 47313.78 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR, no tām attiecināmās 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro) EUR.  Publiskais finansējums 18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro),  Kokneses novada domes līdzfinansējums 29313.78 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 78 eurocenti) EUR.

Projektā veica Stadiona ēkas fasāžu vienkāršotu atjaunošanu, kas ietver logu, durvju, jumta seguma nomaiņu un ēkas siltināšanu. Būvniecības darbus veica SIA "OMega J", būvuzraudzību SIA "TRANZIT ASK", autoruzraudzību SIA "Jēkabpils PMK".

Projektā paredzētās darbības:

Nodrošināt iespēju izmantot ēku sporta nodarbībām, nodrošināt dušu un labierīcību pieejamību sporta pasākumu apmeklētājiem, kā arī nodrošināt stadiona apmeklētāju drošību un uzlabot sporta skolotāju, treneru un tiesnešu darba apstākļus ikdienā un sacensību laikā.

2018. gadā noritēja darbi pie fasādes sakārtošanas, šogad par pašvaldības līdzekļiem tika veikts iekštelpu remonts. Darbi tuvojas noslēgumam.

Projekta realizācijas laikā ir sasniegti plānotie rezultāti.

 Projekta vadītāja Ilze Pabērza

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top