Lapas karte
AA+A++
A AAA

Biedrības paveiktais

25.05.2016

Biedrība "Irsis" izveidota 2007. gadā.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2007. gada 30. oktobrī.

Vadības struktūra: Biedrības valdes priekšsēdētāja Iveta Hveckoviča vada biedrību kopš tās dibināšanas. Biedrībā aktīvi darbojas 14 biedri, valdē strādā 5 valdes locekļi. Biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji: pagasta uzņēmēji, pedagogi, pašvaldības darbinieki.

Biedrības darbības laikā realizēti projekti:

1. 2008. gadā ELVGF LEADER projekts "Sociālās aprūpes centra un veļas mazgātavas izveide Iršu pagasta sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām",

2. 2008. gadā ELVGF LEADER projekts "Datormācības kursi Iršu VIG intelektuālā potenciāla paaugstināšanai un pagasta iedzīvotājiem",

3. 2011. gadā ELFLA LEADER projektu "Trenažieru iegāde Iršu pagastā",

4. 2014. gadā realizēts ELFLA LEADER projekts "Atpūtas laukuma izveide Iršos" pie Magazīna,

5. Biedrība ir realizējusi vairākus projektus, kurus atbalstīja Biedrība "Daugava", A/s Hipotēku un zemes banka – “Mēs neļausim savai vēsturei pazust nebūtībā”, projektu rezultātā Iršu muižas klēts ieguva jaunus logus, sakārtotas telpas, salabots jumts,

6. 2015. gadā uzsākts un turpinās nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds" atbalstītais projekts “Iršos kustos, lai labi justos”.

7. 2016. gada maijā iesniegts ELFLA LEADER projekts “Dosimies dabā, tur vingrot vieglāk”. Projekta mērķis - veicināt dažādu vecumu iedzīvotāju grupu aktīvu un drošu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot aktīvās atpūtas laukumu pie Ģimenes krīzes centra "Dzeguzīte" ar rotaļu ierīcēm un āra trenažieriem.

Biedrības darbošanos atbalsta Kokneses novada dome, sniedzot finansiālu atbalstu dažādu projektu realizēšanai.

Biedrības "Irsis" ilgtermiņa mērķis ir sekmēt Kokneses novada Iršu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes, labklājības uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību, veicināt izglītotu, fiziski aktīvu un konkurētspējīgu cilvēku izaugsmi pagastā. Organizēt labdarības pasākumus. Veicināt vides sakārtošanu un aizsardzību. Viens no mērķa sasniegšanas faktoriem ir labvēlīgas dzīves vides radīšana iedzīvotājiem, radot vidi atpūtai, sportam, izglītībai, kultūras mantojuma saglabāšanai nākamajām paaudzēm.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top