Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kā pele pa graudam

02.11.2017

img_20171101_wa0004.jpg“Kā pele pa graudam” – ar tādu moto 28.oktobrī Iršu klubā organizējām biedrības “IRSIS” 10 gadu dzimšanas dienas pasākumu – kā atskatu uz visā pastāvēšanas laikā paveikto. Laiks ir paskrējis nemanot. Kopš dibināšanas dienas 2007. gada 30. oktobrī, ar maziem darbiņiem sākot, laika gaitā  sanākušas lielas lietas. Pirmajiem nelielajiem projektiem sekojuši nākamie, katrs aizvien nopietnāks.                                                                                                                                        

Pārvaldes vadītājas Rainas Līcītes sagatavotajā prezentācijā varējām atskatīties uz projektu realizācijas gaitu fotogrāfijās. 10 gadu laikā ir realizēti 8 projekti.  Sākām ar Lauku atbalsta dienesta (LEADER) projektiem “Datorapmācības kursi Iršu pagasta iedzīvotājiem” 2000,- Ls un “Sociālās aprūpes centra un veļas mazgātavas izveide Iršu pagasta iedzīvotāju vajadzībām” 5000,- Ls  vērtībā. Gan organizētie kursi, gan jaunizveidotā veļas mazgātava guva iedzīvotāju atsaucību, abi  bija vajadzīgi un noderīgi. Veļas mazgātava darbojas vēl šodien - tajā pēc projekta beigām  jau desmito gadu brīvprātīgo darbu divas dienas nedēļā nesavtīgi veic mūsu pagasta iedzīvotāja Ausma Grīnšpone. Par to viņai lielum liels PALDIES!                                                                          

2011. gadā aizsākās vēsturiskās ēkas “Iršu muižas klēts”, mīļi sauktas Magazīna, saglabāšanas darbs. Biedrība “Daugavas savienība” atbalstīja pirmo šī virziena projektu ”Iršu muižas klēts saglabāšana nākamajām paaudzēm”, VAS ”Hipotēku un zemes banka” nākamo – “Mēs neļausim savai vēsturei pazust nebūtībā”. Sākotnēji nelielo projektu gaitā tika sakopta ēkas apkārtne, salabots caurais jumts. Un trešais, pats lielākais projekts  “Atpūtas laukuma izveide Iršos” 2014. gadā ( LEADER projekts, 14 000 EUR), ir pagasta cilvēkiem tiešām liela dāvana. Tika nobruģēts un labiekārtots laukums Magazīnas priekšā, izveidota ugunskura vieta un veikta apkārtnes apzaļumošana. Šo apjomīgo darbu veica Bebru pagasta SIA “Roplainis”. Iršos pagasta centrā tika radīta skaista atpūtas vieta  brīvdabas  kultūras  pasākumu rīkošanai. To novērtējuši ne  tikai mūsu pagasta iedzīvotāji. Šeit notiek daudz pasākumu:  pašdarbnieku koncerti, Dzejas dienas, vidējās paaudzes deju kolektīva 25 gadu jubilejas koncerts, čigānu deju koncerts, Jāņu svinēšana, Radošo darbnīcu pasākumi. Nav kauns šo vietu arī tāliem ciemiņiem rādīt! Pasākumi allaž ir kupli apmeklēti, un tiek organizēti gana bieži -  pašdarbība kļuvusi par iedzīvotāju, lielu un mazu, neatņemamu dzīves daļu – daudzi dejo, dzied, teātri spēlē.                                                                                                                                                       

Vēl svarīgs biedrības darba virziens ir iedzīvotāju sportisko aktivitāšu veicināšana. Realizēti trīs projekti: “Trenažieru iegāde Iršu pagasta iedzīvotāju vajadzībām”(LEADER, 2011.), “Iršos kustos, lai labi justos”(Borisa un Ināras Teterevu fonds, Kokneses novada dome, 2015. Šī projekta gaitā izremontētas bijušās kinodemonstrācijas telpas skolas jumta stāvā, izveidota vingrošanas zāle, un profesionāla trenere vadīja interesentu grupai  vingrošanas nodarbības vairāku mēnešu garumā.  Un pats jaunākais projekts ”Dosimies  dabā, tur  vingrot  vieglāk” (2017.g.,LEADER, 17 000 EUR),  ir ar nepacietību gaidīta, neatsverama dāvana pagasta bērniem - aktīvo rotaļu laukums ar āra trenažieriem, šūpolēm, soliem, īpašu neslīdošu segumu. Visu vasaru jaunais laukums bija bērnu apmeklēts, kluss tas bija tikai lietus laikā. Lielu paldies par projektu līdzfinansējumu gribam teikt arī Kokneses novada domei – visiem lielākajiem projektiem bija nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, un tās nav mazas summas. Bez šī atbalsta biedrības projektu realizācija nebūtu iespējama.                               

Biedrību darbs ir brīvprātīgs, nesavtīgs un bez atlīdzības. Tie, kas stājas biedrībā, ir cilvēki ar vēlmi  ieguldīt savu enerģiju kopīgu, sabiedrībai labumu nesošu darbu darīšanā – pasākumos, projektos. Lai cilvēkiem pagastā  būtu labāk, ērtāk un interesantāk dzīvot.  Tā kā biedrībām savas naudas tikpat kā nav, tad kaut ko īstenot var tikai, rakstot projektus un izturot  konkursu  finansējuma iegūšanai, jāapbruņojas ar milzu uzņēmību un pacietību sarežģītas dokumentācijas kārtošanai. Pašlaik mūsu aktuālajā  plānā  biedrībai “Irsis” ir uzdevums iegūt  sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Tas pavērs “zaļo gaismu”  jaunu ieceru realizācijai.

Mūsu  pagastā darbojas viena biedrība – “IRSIS”. Sākumā tajā iestājāmies 14 biedri. Laikam ejot, notikušas arī izmaiņas – kāds aizgājis, kāds nācis klāt. Šoruden gada kopsapulcē “saskaitījāmies”- esam 17  biedri, klāt pienākušie ir ar jaunām idejām un iekšēju rosību. Ir padomā arī jauni projekti, bet par tiem stāstīsim pēc to “izcīnīšanas” un realizēšanas.

Bet kas būtu dzimšanas dienas svinības bez svētku salūta, dāvanām, dziesmām un cienasta! Tas viss bija – mūsu pasākumu padarīja jaukāku dziedātāja Gita Dukaļska ar grupu. Gan klausījāmies, gan dziedājām visi kopā, gan apdāvinājāmies, gan pacienājāmies. Un, kā Teterevu fonda  lielajā pasākumā teica  fonda ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta: “Nevajag lielīties, bet savu paveikto darbu cildināt vajag!”

Biedrības “IRSIS” valdes priekšsēdētāja Iveta Hveckoviča

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top