Lapas karte
AA+A++
A AAA

Nekas jau nebeidzas - viss turpinās!

02.06.2016

2projek_1.jpgPagājušā gada rudenī biedrībai "Irsis" uzsmaidīja veiksme – "Borisa un Ināras Teterevu fonds" akceptēja biedrības ieceri iekārtot vietu aktīvai, sportiskai brīvā laika pavadīšanai tepat pagastā.

Projekta "Iršos kustos, lai labi justos" ietvaros bija paredzēts izremontēt 60m² lielās, sen jau kā novārtā atstātās kino demonstrācijas telpas, pārveidojot tās par trenažieru un vingrošanas zāli. Lai aktivizētu Iršu iedzīvotāju interesi par jaunajām telpām un sportošanas iespējām, pēc remonta pabeigšanas sākās projekta otrais posms pusgada garumā: tika piesaistīta sporta trenere dažāda veida vingrošanas nodarbībām, konsultācijām un individuālo treniņprogrammu sastādīšanai. Lai zāle būtu apmeklētājiem pieejama arī izejamās dienās, nedēļas nogalēs tur dežūrēja zāles pārzine. Darba dienās Iršos līdz pulksten 17 bija iespējas izmantot trenažierus, bet brīvdienās tādas iespējas nebija. Ar biedrības realizēto projektu nu trenažieri un telpas sportam ir kļuvušas daudz pieejamākas.

Organizējot sporta pasākumus Iršos, bieži saskārāmies ar problēmu, ka ir grūti atrast vienu piemērotu laiku visiem. Tāpēc vingrošanas nodarbību laika izvēle nebija nejauša - tās notika sestdienu vai svētdienu rītos, iepriekš vienojoties, lai treni-ņus varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk dalībnieču. Izvēle izrādījās veiksmīga, jo nodarbības tika labi apmeklētas. Paldies erudītajai sporta trenerei Baibai Cielēnai par spēju aizraut ar vingrotprieku un prasmi to ilgstoši noturēt. Arī zālē izvietotajiem trenažieriem ir savi pastāvīgie apmeklētāji, kurus tāpat nedēļas nogalēs sagaidīja dežurante Sarmīte Kuzņecova.

28.maijā plkst 12:00 notika projekta "Iršos kustos, lai labi justos" noslēguma pasākums "Nekas jau nebeidzas…". Tas sākās tūlīt pēc pēdējās jogas nodarbības šajā sezonā. Un pasākuma moto -"Nekas jau nebeidzas! " bija izvēlēts trāpīgi, jo izrādījās, ka dalībnieces jau bija paspējušas aizrunāt treneri nākošajai sezonai. Iesākumā tika parādīta projekta īstenošanas gaitas video prezentācija, pēc tās skanēja pateicības vārdi. Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte pateicās par ieguldīto darbu projekta īstenošanā vadītājai Olitai Ružai, projekta grāmatvedei Gunai Gavarei, sporta trenerei Baibai Cielēnai un dežurantei Sarmītei Kuzņecovai un izteica prieku par projekta sabiedrisko nozīmīgumu – tas veicinās veselīga dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju vidū. Arī mēs projekta īstenotāji sakām lielu paldies "Borisa un Ināras Teterevu fondam", Kokneses novada domei, kā arī pārvaldes vadītājai Rainai Līcītei par ieguldīto darbu un atbalstu, biedrības "Irsis" priekšsēdētājai Ivetai Hveckovičai un valdes loceklei Dacei Grelei, kā arī remonta veicējiem.

Sapulcējušies dalībnieki pēc tam vadīja laiku, pārrunājot šī projekta laikā gūtos iespaidus un sasniegumus pie biedrības „Irsis” sarūpētā cienasta – kafijas galda.

Katrs iesākums ir grūts, bet labi iesāktais rod turpinājumu. Gandarījums par izdevušos veikumu ir impulss jaunām idejām un darbiem.

Olita Ruža

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top