Lapas karte
AA+A++
A AAA

INFORMĀCIJA dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2016.gadam

12.10.2015

SIA ''Kokneses Komunālie pakalpojumi” pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1014 no 09.12.2008. ,,Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu" (izdoti saskaņā ar likuma ,,Par valsts un pašvaldību māju privatizāciju") INFORMĒ par iespēju iepazīties ar 2016.gada plānotajiem dzīvojamo māju, to komunikāciju un iekārtu uzturēšanas, ekspluatācijas, remontu un zemes gabalu uzturēšanas izdevumiem (tāmēm).

Kā nosaka minēto MK noteikumu 3.pielikums ,,Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam vai dzīvokļa īpašniekam personiski ierodoties”:

SIA ,,Kokneses Komunālie pakalpojumi" 1905.gada ielā 7, Kokneses pag. Kokneses novadā (Pasta ēkas 3.stāvā), otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.oo līdz 17.oo, pārtraukums no plkst. 12.oo - 13.oo, telefoniskai informācijai tālruņa Nr. 29324380.

ATGĀDINĀM, ka no šī gada 15.oktobra 30 dienu laikā māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamajai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam gadam. Lēmums iesniedzams protokola veidā. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce netiks sasaukta un netiks pieņemts lēmums par mājas apsaimniekošanas maksu un veicamajiem remontdarbiem, SIA ,,Kokneses Komunālie pakalpojumi” aprēķinātā maksa stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

SIA ,,Kokneses Komunālie pakalpojumi”

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top