Lapas karte
AA+A++
A AAA

Aptaujas rezultātu apkopojums

06.04.2021

aptaujas_rezultati.jpgJaunveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un attīstības programmas 2021. – 2028.gadam izstrādes ietvaros 2020. gada nogalē Aizkraukles novada pašvaldība, sadarbībā ar  Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu novadiem ir uzsākusi darbu pie jaunveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes (turpmāk - attīstības plānošanas dokumenti). 

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros no  2021. gada 1. februāra līdz 28. februārim notika iedzīvotāju aptauja ar  mērķi noskaidrot Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas, Skrīveru novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības attīstību, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem turpmāk. Aptauja ietvēra arī jautājumus par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un iedzīvotāju dzīves līmeni, iespējamām pašvaldības attīstības prioritātēm un vajadzībām nākotnē.

 Iedzīvotāji aptauju bija iespēja aizpildīt elektroniski un papīra formātā. Uzaicinājums aizpildīt aptauju tika publicēts Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu novadu pašvaldību mājas lapās. Aptaujas anketa tika publicēta arī vietējo pašvaldību avīzēs, kuru iedzīvotāji varēja aizpildīt papīra formātā un iesniegt savā pašvaldībā norādītajā adresē.

 Apkopojot aptaujas rezultātus tiek pieņemts, ka iedzīvotāji sniedz vērtējumu balstoties uz vērtējumu par savā esošā novada teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem, aptaujas rezultāti ir summēti un sniedz vispārēju novērtējumu jaunveidojamā novada kontekstā. 

Aptaujas rezultātu apkopojums šeit

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top