Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iedzīvotāju aptauja

Clean R iedzīvotāju aptauja

11.09.2017

Saistībā ar noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novadā, SIA "Clean R" veic iedzīvotāju anketēšanu, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem. Saite uz aptauju: www.visidati.lv/aptauja/129878... 

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2017

05.12.2017

koknesesnov_kr_jpg_samaz.jpgKokneses novada dome no 2017.gada 11.septembra līdz 16.oktobrim organizēja novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējumu, ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, nozīmīgākajiem darbiem/aktivitātēm, kas būtu jāveic Kokneses novadā 2018.gadā u.c. Kopā tika saņemtas 155 elektroniski aizpildītas anketas.

Vēlamies pateikt paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas bija atsaucīgi un atvēlēja savu laiku anketas aizpildīšanai elektroniski Kokneses novada mājas lapā. Katrs izteiktais viedoklis mums ir svarīgs un palīdzēs turpmāk organizēt darbu un izlemt novada attīstībai būtiskus jautājumus. Aptaujas anketās minētie cilvēka cieņu aizskarošie komentāri, kā arī komentāri, kuros minēti uzvārdi, ētisku apsvērumu dēļ netiek publiskoti, lai nepaustu, iespējams, neobjektīvus viedokļus.

Attīstības nodaļa

Aicinām piedalīties Kokneses novada iedzīvotāju aptaujā!

11.09.2017

koknesesnov_kr_jpg_samaz.jpgJa esi Kokneses novada iedzīvotājs, aicinām Tevi aizpildīt aptaujas anketu: www.visidati.lv/aptauja/1298236390/   

Kokneses novada dome ik gadu organizē aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un sekmēt sadarbību ar pašvaldību. Anketa ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 Iedzīvotāju aptauja notiek no 2017.gada 11.septembra līdz 16.oktobrim.

Lasīt visu ziņu

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2016

12.10.2016

Kokneses novada dome 2016.gada maijā un jūnijā organizēja novada iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības novērtējumu, par ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, novada svētku organizēšanā u.c. Kopā tika saņemtas 122 elektroniski aizpildītas anketas un 69 anketas papīra formā aptauju kastītēs.

Lasīt visu ziņu

Aicinām piedalīties Kokneses novada iedzīvotāju aptaujā!

27.05.2016

aptgerb_1.jpgJa esi Kokneses novada iedzīvotājs, aicinām Tevi aizpildīt aptaujas anketu https://docs.google.com/forms/d/1g5NqM1HKq8Lf4JpFfPsE5P8-IJ3iEZL0O_miMxyKK5c/edit#

Kokneses novada dome ik gadu organizē aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un sekmēt sadarbību ar pašvaldību. Anketa ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Lasīt visu ziņu

Aicinām piedalīties Kokneses novada iedzīvotāju aptaujā!

06.05.2015

koknesesnov-kr-jpg_samaz_5.jpgJa esi Kokneses novada iedzīvotājs, aicinām Tevi aizpildīt aptaujas anketu šeit

Kokneses novada dome ik gadu organizē aptauju ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā, veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un sekmēt sadarbību ar pašvaldību. Anketa ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketas ir atrodamas arī novada avīzes „Kokneses Novada Vēstis” aprīļa numurā, kā arī Kokneses novada domē (1.stāva foajē), Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs, Kokneses pagasta bibliotēkā (1905.gada ielā 7). Aizpildītās anketas iespējams ievietot speciāli tām paredzētās kastītēs visās iepriekš minētajās vietās.

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Kokneses novada mājaslapā un novada avīzē.

Būsim pateicīgi par Jūsu viedokli!

Kokneses novada iedzīvotāju aptauja

11.09.2014

Iedzīvotāju aptauju veic SIA "Nocticus" Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrādes ietvaros. Aicinām aizpildīt aptaujas anketu šeit: http://www.jotformpro.com/form/42295260771961

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top