Lapas karte
AA+A++
A AAA

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana īpašuma “Darbnīcu laukums” pārbūvei

24.01.2017

Līguma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūvei

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/4

„Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve” tiek finansēta ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017.

Nolikums: šeit

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.2 Minimālais testa apjoms

Būvprojekts un darbu apjomi ir norādīti atsevišķā failā, kas ir pieejams Kokneses novada domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” Konkursi -

Darbnīcu laukuma ceļa un pievedceļu pārbūve (ar grozījumiem)

Lēmums

Līgums

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top