Lapas karte
AA+A++
A AAA

Darbnīcu laukuma ceļa un pievedceļu pārbūve (AR GROZĪJUMIEM)

15.09.2016

Iepirkuma priekšmets: „Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/30

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 19.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.10.2016.

Nolikums (AR GROZĪJUMIEM): šeit

PAZIŅOJUMS PAR TERMIŅA PAGARINĀŠANU

Būvprojekta vispārīgā daļa

Arhitektūras daļa

Inženierrisinājumu daļa – 1.Lietus ūdens kanalizāciju tīkli, 2.Elektroapgāde, ārējie tīkli

Darbu apjomi

Ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma būvniecības vispārīgās specifikācijas autoceļiem un laukumiem

Ieinteresēto personu sanāksmē uzdotie jautājumi

Ieinteresēto personu uzdotie jautājumi

Lēmums: šeit

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top