Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumu arhīvs

Ūdenssildāmais katls

14.04.2015
 • Līguma priekšmets: Ūdens sildāmā katla piegāde un uzstādīšana.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/6.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.04.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Motorlaivas un aprīkojuma piegāde

26.03.2015
 • Līguma priekšmets:  Motorlaivas un aprīkojuma piegāde valsts zivju fonda finansētā projekta „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada publiskajos ūdeņos”
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/5.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 26.03.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.04.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Veselības apdrošināšana

20.01.2015
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana (bez apdrošināšanas brokera pakalpojumu izmantošanas).
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/2.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 20.01.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.02.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Saimniecības u.c. preces

04.12.2014
 • Līguma priekšmets: Celtniecības materiālu, saimniecības, higiēnas preču, preču mežam un dārzam un citu preču iegāde Kokneses novada domes un tās iestāžu vajadzībām 2015. un 2016.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/23.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 4.12.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.12.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Datortehnika

14.11.2014
 • Līguma priekšmets: Datortehnikas piegāde un uzstādīšana Kokneses internātpamatskolai - attīstības centram.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/22.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.11.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 1.12.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Augļi un dārzeņi

20.10.2014
 • Līguma priekšmets: Augļu un dārzeņu piegāde Kokneses pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2015.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/21.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 20.10.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.11.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Pārtikas produktu piegāde

16.10.2014
 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2015.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/20.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.10.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.11.2014.
 • Nolikums: šeit.

Juridiskie pakalpojumi

01.10.2014
 • Līguma priekšmets: Juridisko pakalpojumu sniegšana Kokneses internātpamatskolai – attīstības centram
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/19
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Ēdināšanas pakalpojumi

01.10.2014
 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/18
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Dzesētavas

25.09.2014
 • Līguma priekšmets: Dzesētavu piegāde Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Kokneses novadā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/17
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Žalūziju piegāde un uzstādīšana

09.07.2014

Mēbeļu piegāde

09.07.2014
 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde Kokneses pirmsskolas izglītības iestādei „Gundega”.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/13.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 09.07.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Ūdens skaitītāji

16.06.2014
 • Līguma priekšmets: Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/12.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.06.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.06.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums:šeit
 • Līgums: šeit

Elektromobiļu piegāde

30.05.2014
 • Līguma priekšmets: Divu elektromobiļu piegāde Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/8.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 30.05.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.06.2014.
 • Nolikums: šeit.

Sporta inventāra piegāde

30.05.2014
 • Līguma priekšmets: Sporta inventāra piegāde Kokneses novada izglītības iestādēm.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/9.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 30.05.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.06.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Ēdināšanas pakalpojumi

19.05.2014
 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/7
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2.06.2014.
 • Nolikums: šeit.

Koksnes kurināmo granulu piegāde

13.05.2014
 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/6.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 13.05.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2014.
 • Nolikums: šeit
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Izglītības iestāžu telpu remonts

11.04.2014

 

 • Līguma priekšmets: Kokneses pašvaldības izglītības iestāžu telpu remonts.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/4.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 11.04.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.05.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi:

Jautājumi un atbildes

Grozījumi publicēti IUB mājas lapā 07.05.2014.

Grozījumi

Papildinājums – Apgaismojuma izvietojums 1.daļai

Papildinājums – Inventarizācijas lietas kopija 1.daļai

Ēku energoefektivitātes uzlabošana

04.04.2014

 

//

Jautājumi un atbildes:

Paziņojums par grozījumiem publicēts IUB mājas lapā 29.04.2014.

Grozījumi:

Darbinieku veselības apdrošināšana

23.01.2014
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2014/1
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.01.2014.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.02.2014.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Datortehnikas piegāde un uzstādīšana

15.11.2013
 • Līguma priekšmets: Datortehnikas piegāde un uzstādīšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā apmācības procesa nodrošināšanai.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/34
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 15.11.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2.12.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Skolas mēbeļu piegāde

11.11.2013
 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde I.Gaiša Kokneses vidusskolai.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/33
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 11.11.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Saldētu pārtikas produktu piegāde

11.11.2013
 • Līguma priekšmets: Saldētu pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2014. gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/32
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 11.11.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Lauka dārzeņu piegāde

28.10.2013
 • Līguma priekšmets: Lauka dārzeņu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2014. gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/31
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 28.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Domes telpu remonts

23.10.2013
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu remonts.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/30
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top