Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumu arhīvs

Degvielas iegāde

07.10.2013
 • Līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada domes un tās iestāžu vajadzībām 2014. un 2015.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/29.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 4.11.2013.
 • Nolikums: šeit.

Pārtikas produktu piegāde

07.10.2013
 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2014.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/28.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 4.11.2013.
 • Nolikums: šeit.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

30.09.2013

Grozījumi

Jautājumi un atbildes pēc grozījumiem

Mēbeļu piegāde

23.09.2013
 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde Bebru internātvidusskolas vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/26
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.09.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7.10.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Telpu remonts

16.09.2013
 • Līguma priekšmets: Telpu remonts I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/25
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.09.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7.10.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjoms: šeit
 • Lēmums:
  Līgums: šeit

Papildus būvdarbi

22.07.2013
 • Līguma priekšmets: Papildus būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/24
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 22.07.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.08.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Lēmums: šeit

Skolas mēbeles

10.07.2013
 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde I.Gaiša Kokneses vidusskolas vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/23
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 10.07.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšana

26.06.2013
 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kokneses novada dalībniekiem XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/22.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2013.
 • Nolikums: nav nepieciešams.
 • Lēmums: šeit.

Būvuzraudzība

04.06.2013
 • Līguma priekšmets: Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/20
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 04.06.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Skolu telpu remonts

04.06.2013
 • Līguma priekšmets: Remontdarbu 2.kārta I.Gaiša Kokneses vidusskolā un Pērses pamatskolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/21
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 04.06.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjoms 1daļai: šeit
 • Darbu apjoms 2.daļai: šeit
 • Lēmums: šeit

Koksnes granulas ar pneimotransportu

28.05.2013
 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/19
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 28.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Interaktīvās tāfeles

28.05.2013
 • Līguma priekšmets: Interaktīvo tāfeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/18
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 28.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Bērnu rotaļu laukums

14.05.2013
 • Līguma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/17
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Projekts: paskaidrojuma raksts, GP-1, AR-1a, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, AR-8, AR-9, AR-10, AR-11, AR-12, AR-13, AR-14, AR-15.
 • Lēmums: šeit

Kapličas renovācija

14.05.2013
 • Līguma priekšmets: Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/16
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Projekts:paskaidrojuma raksts, GP-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, AR-8, AR-9, BK-1, BK-2, BK-3, FF-1, FF-2, FF-3, FF-4, FF-5, FF-6.
 • Lēmums: šeit

Videonovērošana

07.05.2013
 • Līguma priekšmets: Video novērošanas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Koknesē.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/15
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Koksnes granulas

23.04.2013
 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/14
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.

Inventārs nometnei Bebru internātvidusskolā

23.04.2013
 • Līguma priekšmets: Inventāra piegāde nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr. 2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/13
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.

Pakalpojumi nometnei Bebru internātvidusskolā

23.04.2013
 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma un personāla pakalpojumu sniegšana nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/12
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (siltināšana u. c.)

22.04.2013

 

08.05.2013.

Grozījumi

Ceļu uzturēšana atkārtoti

10.04.2013
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2013. – 2014. gada sezonā (01.05.2013. – 30.04.2014.)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/10
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 10.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Jumta remonts

08.04.2013
 • Līguma priekšmets: Pērses pamatskolas jumta remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/9
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 8.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Lēmums: Protokols nr 3; Protokols nr.4

Ceļu uzturēšana - PĀRTRAUKTS

03.04.2013
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2013. – 2014. gada sezonā (01.05.2013. – 30.04.2014.)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/8
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 3.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit

Atkritumu apsaimniekošana

27.03.2013
 • Līguma priekšmets: Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/7.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 27.03.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Informācijas apmaiņa:
 • Konkursa rezultātā 2013. gada 6. jūnijā Kokneses novada dome ar konkursa uzvarētāju SIA "L&T" noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanu Kokneses novadā ar 2013. gada 1. septembri.

Telpu remonts

11.02.2013
 • Līguma priekšmets: I.Gaiša Kokneses vidusskolas telpu remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/2
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 11.02.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.02.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit
 • Lēmums: šeit.

Pārtikas produktu piegāde

08.10.2012
 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2013 gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/19.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 08.10.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.11.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Informācijas apmaiņa:
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top