Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumu arhīvs

Logu nomaiņa

31.07.2012
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada domes ēkas logu nomaiņa.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/15.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 31.07.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.08.2012.
 • Nolikums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit

Ēdināšanas un personāla pakalpojumi

29.05.2012
 • Līguma priekšmets: „Ēdināšanas pakalpojuma un personāla pakalpojumu sniegšana nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros”.
 • Publikācijas datums IUB mājas lapā: nav jāpublicē.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.06.2012.
 • Nolikums: šeit

Iekārtu un aprīkojuma piegāde

09.05.2012

Līguma priekšmets: Zēnu mājturības kabineta iekārtu un vizuālās mākslas kabineta aprīkojuma piegāde ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietvaros.

 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/10 ERAF.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 9.05.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.05.2012.
 • Nolikums: šeit.

Apkures un ventilācijas sistēmas renovācija

07.05.2012
 • Līguma priekšmets: Kokneses sporta centra apkures un ventilācijas sistēmas renovācija.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/9.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.05.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Būvprojekts: AVK.IS-1; AVK.IS-2; AVK,BK-1; AVK-2; AVK-3; K-1; K-2.

Apkures un ventilācijas sistēmas renovācija

07.05.2012
 • Līguma priekšmets: Kokneses sporta centra apkures un ventilācijas sistēmas renovācija.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/9.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.05.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Būvprojekts: AVK.IS-1; AVK.IS-2; AVK,BK-1; AVK-2; AVK-3; K-1; K-2.

Papildus būvdarbi Vecbebru Profesionālajā vidusskolā

27.04.2012
 • Līguma priekšmets: Papildus būvdarbi Vecbebru Profesionālajā vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 2010/021/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietvaros
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/8 ERAF.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 27.04.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.05.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: aktu zāle, kopsavilkums telpām, skice, telpa 109, telpa 111, telpa 112, telpa 113, telpa 117, telpa 119.

Remontdarbi Pērses pamatskolā

24.04.2012
 • Līguma priekšmets: Pērses pamatskolas aktu zāles remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/6
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.04.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.05.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.

Ceļu uzturēšana

04.02.2012
 • Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2012. – 2013. gada sezonā (01.05.2012. – 30.04.2013.)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/4
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 02.04.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.04.2012.
 • Nolikums: šeit.

Personāla pakalpojumi

02.12.2011
 • Līguma priekšmets: Personāla pakalpojumu sniegšana atbalsta pasākumu īstenošanā jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā (vienošanās Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros
 • Identifikācijas Nr.: KND 2011/18 ESF.
 • Publikācijas datums IUB mājas lapā: nav jāpublicē.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.12.2011.
 • Nolikums: šeit

Degvielas iegāde

12.10.2011
 • Līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada domes un tās iestāžu vajadzībām 2012. un 2013.gadā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2011/14.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.10.2011.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.11.2011.
 • Nolikums: šeit.
 • Informācijas apmaiņa:
 • Nolikuma labojumi

Pārtikas produktu piegāde

12.10.2011

 


 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2012. gadā.

 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2011/13.

 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.10.2011.

 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.11.2011.

 • Nolikums: šeit.

 • Informācijas apmaiņa:

 • Nolikuma labojumi

 

Būvdarbi Vecbebru profesionālajā vidusskolā

26.07.2011

Ēdināšanas pakalpojumi

29.06.2011

Ēdināšanas pakalpojumi

 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
 • Identifikācijas Nr.: KND 2011/9.
 • Publikācijas datums IUB mājas lapā: nav jāpublicē.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2011.
 • Nolikums: šeit

Konkursu projekti 2011

26.04.2011

Mācību korpusa renovācijas un pārejas no mācību korpusa uz dienesta viesnīcu izbūves I kārtas veikšana Vecbebru profesionālajā vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001) ietvaros. Iepirkuma ID Nr. - KND 2011/6 ERAF

PROJEKTS

Konkursi

28.09.2010
Līguma priekšmets Iepirkuma ID Nr. Publikācijas datums IUB mājas lapā Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumenti Informācijas apmaiņa Nolikuma labojumi
2011. gads            
Mācību korpusa renovācijas un pārejas no mācību korpusa uz dienesta viesnīcu izbūves I kārtas veikšana Vecbebru profesionālajā vidusskolā ERAF finansētā projekta „Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei” (projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.2.0/10 /APIA/VIAA/001) ietvaros. KND 2011/6 ERAF  27.04.2011.  30.05.2011.

Projekts

Nolikums

Darbu apjomi

Trīs jautājumi un atbildes  
Ekspertu pakalpojumi Kokneses novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei ESF finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” (projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10 /APIA/VRAA/063) ietvaros. KND 2011/3 ESF 16.03.2011. 18.04.2011. Skatīt    
2010. gads            
Degvielas iegāde Kokneses novada domes un tās iestāžu vajadzībām 2011. gadā KND 2010/11 12.10.2010. 10.11.2010. Skatīt    
 Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestādēm 2011. gadā  KND 2010/10  06.10.2010.  03.11.2010.  Skatīt Ir  
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top