Lapas karte
AA+A++
A AAA

Informatīvi materiāli

Minimālais IIN saimnieciskās darbības veicējiem

12.03.2014

Ar 2014. gada 1. janvāri saimnieciskās darbības veicējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro. Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem neattiecas izņēmuma normas (skat. zemāk), faktiski minimālais IIN būs jāsāk maksāt 2015. gadā.

Lasīt visu ziņu

Priekšnoteikumi drošam darbam ar tehniku elektrolīniju tuvumā

01.10.2013

Katru dienu redzot elektrolīniju labības laukā, pie šādas ainavas tik ļoti pierodam, ka tas viss šķiet tikpat pašsaprotams un drošs kā daudzus gadus audzis bērzs mājas pagalmā. Un brīdī, kad dodamies ar tehniku strādāt, pat neievērojam, ka šis objekts tur atrodas, jo ikdienas darbi ap to ir gana ierasti, un nekas nevēsta par tā iespējamo bīstamību. Lauku darbu norise bieži ir atkarīga no labvēlīgiem laika apstākļiem, kad jāsteidz visu paspēt, un tādēļ drošības jautājumi nešķiet prioritāri, taču to nozīmība nemazinās ne uz mirkli.

Lasīt visu ziņu

INFORMĀCIJA par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

21.08.2013

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

Lasīt visu ziņu

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

21.08.2013

Cienījamie iedzīvotāji! Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” sniedz informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Latvijas Gāze nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa pārvades gāzesvadiem ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī pārvades gāzesvadu un to objektu tehnisko ekspluatāciju un attīstību.

Lasīt visu ziņu

Postījumu samazināšanas iespējas lauksaimniecības kultūrām

12.04.2013

Meža dzīvnieki jau ilgstošā laika posmā ir pieraduši pie samērā viegli pieejamas augstvērtīgas barības-l/s kultūraugiem, līdz ar to zināms postījumu apjoms iespējams arī pie maza dzīvnieku blīvuma, it sevišķi tad, ja sējumu vai stādījumu apjoms konkrētā teritorijā nav liels. Kā nozīmīgākie l/s kultūru postītāji jāatzīst brieži un mežacūkas, mazākus postījumus nodara stirnas, vēl mazākus-aļņi. Postījumi ir izteikti sezonāli. Ziemājiem un rapsim tas ir rudens un pavasaris, it sevišķi laikā, kad zeme nav sasalusi-ne tik daudz noēd, cik samīda un iespiež zemē, kas šinī laikā parasti ir mīksta, ar ūdeni piesātināta. Graudaugiem vislielākie postījumi tiek nodarīti piengatavības stadijā, tie pakāpeniski mazinās dzeltengatavībā, kartupeļiem-tūlīt pēc iestādīšanas (~10-14 dienas) un pēc pietiekami lielu bumbuļu izveidošanās (~trīs-četras nedēļas līdz ražas novākšanai). Šajos potenciāli apdraudētākajos laika periodos būtu visnopietnāk jādarbojas postījumu samazināšanai. Brieži, arī stirnas, labprāt barojas ar cukurbiešu lapām, kāpostiem, salātiem u.tml.

Lasīt visu ziņu

Par ražošanas teritorijām

26.02.2013

Cienījamie uzņēmēji!

Ja Jūsu īpašumā ir brīvas ražošanas teritorijas (piemēram, ēkas, telpu grupas, zemes u.c.), Jums tiek piedāvāta iespēja ievietot informāciju par šīm teritorijām Zemgales reģiona ģeoportālā, lai piesaistītu potenciālos investorus. Šī informācija tiks tulkota, un tālāk ievietota ārvalstu interneta portālos. Ja Jūs vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzam aizpildīt pielikumā esošo anketu un pēc aizpildīšanas to nosūtīt uz e-pasta adresi: elita.gegere@koknese.lv

Sīkāka informācija pa tālr. 65133634, Elita Ģēģere, nekustamo īpašumu speciāliste.

Anketa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top