Lapas karte
AA+A++
A AAA

Minimālais IIN saimnieciskās darbības veicējiem

12.03.2014

Ar 2014. gada 1. janvāri saimnieciskās darbības veicējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro. Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem neattiecas izņēmuma normas (skat. zemāk), faktiski minimālais IIN būs jāsāk maksāt 2015. gadā.

Minētais regulējums neattiecas uz tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas taksācijas gadā būs veikuši IIN vai VSAOI iemaksas par darbiniekiem vai par sevi kā pašnodarbinātu personu. Kā arī minēto normu nepiemēro maksātājiem par pirmo taksācijas gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības reģistrācija, un par nākamo taksācijas gadu, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Normas mērķis ir kompensēt valsts administratīvos izdevumus, kas saistīti ar tādu saimnieciskās darbības veicēju pastāvēšanu, kuri ir reģistrēti, bet neveic nodokļu maksājumus.

Zemnieku saimniecību, kura neveic saimniecisko darbību var likvidēt.

Kā likvidēt uzņēmumu?

Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidācija

1. Likvidāciju veic uzņēmuma īpašnieks vai viņa iecelts likvidators.

2. Lēmums par uzņēmuma likvidācijas uzsākšanu ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas (Posms Nr.1).

3. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators novērtē uzņēmuma mantu un sastāda likvidācijas bilanci.

4. Uzņēmuma īpašnieks vai likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu uzņēmuma izslēgšanai no reģistra (Posms Nr.2).

1.POSMS

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikums (8. veidlapa) (atrodama www.ur.gov.lv). Šai veidlapai kā pielikumus pievieno zemāk minētos 3 dokumentus.

Lēmums par likvidācijas uzsākšanu.

Apliecināts likvidatora paraksta paraugs (ja tas jau neatrodas lietā UR). To var izdarīt bāriņtiesā vai pie notāra.

Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas 7,11 euro (5 Ls) apmaksu.

Valsts kase

Nod. maks. reģ. Nr. 90000050138

Valsts Kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV84TREL1060190913200

Publikācija "Latvijas Vēstnesī" (to parasti veic UR, ja nav kreditori)

2. POSMS (Ne agrāk, kā pēc 3 mēnešiem no publikācijas)

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikums (10. veidlapa) (atrodama www.ur.gov.lv).

Reģistrācijas apliecības oriģināls. Ja pazaudēts, tad raksta iesniegumu, ka oriģināls pazaudēts.

Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas 7,11 euro (5 Ls) apmaksu.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top