Lapas karte
AA+A++
A AAA

Priekšnoteikumi drošam darbam ar tehniku elektrolīniju tuvumā

01.10.2013

Katru dienu redzot elektrolīniju labības laukā, pie šādas ainavas tik ļoti pierodam, ka tas viss šķiet tikpat pašsaprotams un drošs kā daudzus gadus audzis bērzs mājas pagalmā. Un brīdī, kad dodamies ar tehniku strādāt, pat neievērojam, ka šis objekts tur atrodas, jo ikdienas darbi ap to ir gana ierasti, un nekas nevēsta par tā iespējamo bīstamību. Lauku darbu norise bieži ir atkarīga no labvēlīgiem laika apstākļiem, kad jāsteidz visu paspēt, un tādēļ drošības jautājumi nešķiet prioritāri, taču to nozīmība nemazinās ne uz mirkli.

AS „Sadales tīkls” atgādina, ka negadījumi elektrolīnijās un elektroietaisēs, kuros iesaistīta tehnika vai mehānismi, ir bīstami! Tie apdraud cilvēka dzīvību un veselību, kā arī tiek nodarīts kaitējums gan tehnikai, gan elektroietaisēm un nereti arī pārtraukta elektroenerģijas piegāde klientiem. Latvenergo koncernā apkopotā informācija liecina, ka šogad palielinājies negadījumu skaits, kuros iesaistīta smagā tehnika.

Latvenergo koncernā apkopotā informācija par gadījumiem 2013. gadā, kad trešo personu tehnika vai mehānismi ir nonākuši kontaktā ar gaisvadu elektrolīnijām, liecina, ka šovasar negadījumu skaits palielinājies – ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u. c. tehniku vairāk nekā 40 reižu ir sarautas gaisvadu līnijas un sabojāti elektropārvades balsti. Analizējot negadījumu cēloņus, konstatēts, ka ļoti bieži tos izraisījusi traktora, pašizgāzēja vai kombaina vadītāja kļūme, veicot savus ikdienas darbus. Elektrolīnijas lauku un mežu ainavās daudzviet iekļāvušās tik organiski un ikdienā pie tām ir pierasts tik ļoti, ka cilvēki mēdz aizmirst pašu svarīgāko – to, ka, atrodoties elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības prasības un ja tas netiek darīts, sekas tam ir bēdīgas un nereti – jāmaksā augsta cena. Latvijas Aizsargjoslu likumā ir ietverta norma, kas aizliedz elektrolīniju tuvumā strādāt ar mašīnām un mehānismiem, kuru augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus. Taču prakse liecina, ka šis aizliegums regulāri tiek pārkāpts.

Valstī pastāv noteikta traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas kārtība, un ikviens tehnikas vadītājs noteikumus zina, taču dažkārt izturas pret šīm prasībām pavirši vai vieglprātīgi. Jāatceras, ka savs atbildības līmenis ir tehnikas vadītājam, savs – darba devējam. Tādēļ pirms jebkādu aktivitāšu veikšanas darba devēja pienākums ir novērtēt konkrēto situāciju un darba vidi. Gadījumos, kad darbi jāveic elektropārvades līniju tuvumā, tehnikas vadītāja uzmanība noteikti jāpievērš šim apstāklim un jāveic instruktāža, atgādinot, ka nav pieļaujama tehnikas tuvošanās strāvu vadošām vai bojātām elektroietaišu daļām.

Ikvienā uzņēmumā pamatvērtība ir darbinieks, kura intereses un drošību aizsargā darba devējs. Latvenergo koncernā ilggadējā praksē ir gūta pārliecība, ka darbinieku apmācība un informētība ir viens no darba aizsardzības sistēmas pamatiem, tādēļ aicinām arī citus darba devējus un pašnodarbinātos pievērst nepieciešamo uzmanību apmācībām darba drošībā. Jo vairāk darbinieks zinās par iespējamiem riskiem darba vietā, jo uzmanīgāks viņš būs.

Iepazīties ar cilvēku veselībai un dzīvībai svarīgajām drošības prasībām iespējams Latvijas Republikas Aizsargjoslu likuma 45. pantā (www.likumi.lv).

Atceries!

1. Nedrīkst elektropārvades līniju tuvumā strādāt ar tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus.

2. Ir jāsaskaņo darbi aizsargjoslās pie elektriskajiem tīkliem ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Elektroietaise ir jāatslēdz, ja darba gaitā ir iespējama cilvēku, mašīnu un mehānismu tuvošanās aizsargjoslai tuvāk par elektrobīstamības zonu.

3. Jāattālinās ar vairākiem palēcieniem vismaz par astoņiem metriem no jebkura transportlīdzekļa, kas nokļuvis zem sprieguma.

Svarīgi – pēdas nedrīkst atraut vienu no otras. Nekādā gadījumā pēc izglābšanās nedrīkst tuvoties tehnikai, kas nonākusi zem sprieguma, vai mēģināt to dzēst – tas apdraud dzīvību.

4. Ja noticis incidents, ir jāizsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

  • DROŠĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI (PDF)

Ilze Rubene

AS "Sadales tīkls"

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top