Drukas resursa adrese: http://arhivs.koknese.lv/irsu_pagasta_biblioteka/pagasta_bibliotekaru_misija__nest_gara_gaismu
Drukas datums: 15:27:27 06.12.2023

Pagasta bibliotekāru misija – nest gara gaismu

31.05.2021

img_20210528_125202__2021_05_28_12_58_20.jpg"Mūsu Latvijas bibliotēkas ir kultūras un izglītības centri, kuriem ir neatsverama loma savu kopienu dzīvē," – šī bija viena no daudzajām atziņām, kas izskanēja Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresā "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai", kas tiešsaistē noritēja 27. maijā. Kongresu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar mērķi aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.

Daudzveidīgajā kongresa programmā savā pieredzē dalīties bija uzaicinātas 14 pagastu bibliotēku vadītājas no dažādiem Latvijas novadiem. Viņu vidū bija arī Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Grele. Arī par Daci viennozīmīgi var sacīt: viņa ir cilvēks – orķestris, jo tāpat kā citi mazo pagastu bibliotēku vadītāji ar lielu entuziasmu dara savu sirds darbu: rīko izstādes un pasākumus, veido novadpētniecības krājumu, dara krāsaināku pagasta kultūras dzīvi, sadarbojas ar Pērses sākumskolu un Ģimenes atbalsta centru "Dzeguzīte". 

 Lai rosinātu vietējos iedzīvotājus izzināt Iršu pagasta unikālo vēsturi, mazās gaismas pils saimniece kopā ar Iršu pagasta vēstures pētnieci Valdu Kalniņu pirms sešiem gadiem aicināja gan skolas bērnus, gan pieaugušos doties velobraucienos, veicinot interesi par dzimtās vietas pagātnes lappusēm. Tieši šī aktivitāte bija ieinteresējusi kongresa satura veidotājus. Savā prezentācijā Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja kongresa dalībniekus aizveda ceļojumā uz vācbaltu koloniju Hiršenhofu, parādot, kā mūsdienās tiek saglabāts sendienu mantojums.

"Laikā, kad tuvojas pašvaldību vēlēšanas un administratīvi teritoriālā reforma, tikko aizvadītais kongress vēlreiz apliecināja pagastu bibliotekāru nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē. Viens no pasākuma nolūkiem bija celt pagasta bibliotekāru pašapziņu, uzsvērt, ka ikvienai pagasta bibliotēkai ir būtiska loma vietējās kopienas izaugsmē. Katrai bibliotēkai ir savs veiksmes stāsts, ar ko dalīties. Piedalīšanās kongresā ar savu stāstu man bija liels pagodinājums un atbildība. Lepojos ar atsaucīgajiem iršēniešiem, jo viņiem ir svarīgi apzināties savas vietas nozīmīgumu. Pateicoties kopīgajiem veloceļojumiem, ir izdevies gan papildināt novadpētniecības krājumu, gan saliedēt vietējos iedzīvotājus. Bibliotēka ir vieta, kur var ļoti labi saskatīt pagasta resursus un sadarbības iespējas. Ar ikdienas gaitām uz zemes, bet ar skatienu debesīs," teic Dace Grele.

Latvijas pagastu bibliotekāru kongresus LBB sadarbībā ar LNB organizē jau kopš 1997. gada. Līdz šim notikuši pieci Latvijas pagastu bibliotekāru kongresi, katrā no tiem uzsverot citu bibliotēku darbības aktualitāti, un tie izpelnījušies nozīmīgu rezonansi sabiedrībā. 2021. gada kongresa tradīcijas atjaunošanas idejas autors ir LNB direktors Andris Vilks.

Atklājot kongresu un sveicot visus dalībniekus nozīmīgajā notikumā, LNB direktors Andris Vilks sacīja: "Šis ir daudzu izaicinājumu laiks. Pagastu bibliotēku saimes (lasītāji, darbinieki, atbalstītāji, partneri un vadītāji) sastopas ar izaicinājumiem, kuri ir saistīti ar jauno administratīvi teritoriālo reformu, komunikāciju un tehnoloģiju dinamiku un demogrāfisko situāciju. Mēs vēl neapzināmies visas pandēmijas iespējamās ietekmes. Tieši tāpēc es uzskatu, ka bibliotēku sistēmas piramīdas pamats – pagastu bibliotēkas – ir tā infrastruktūra, kura sasniedz ikvienu novadu, apdzīvotu vietu un tās iedzīvotāju, savieno ar globālo uzticamu zinību un rakstītā vārda pasauli."

Iedvesmojošus ceļa vārdus klātesošajiem veltīja Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Par to, ka pagasta bibliotēkas ir ilgtspējīgas valsts un pašvaldību stratēģijas sastāvdaļa savās uzrunās uzsvēra Valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš un vairāki pašvaldību vadītāji.

Kongresu tiešsaistē lieliski vadīja un diskutēt aicināja Latvijas Radio un TV24 žurnālists Ansis Bogustovs. "Šobrīd Latvijā ir 627 pagastu bibliotēkas, kurās strādā 737 bibliotekāri. Pagastu bibliotēkas ir Latvijas bibliotēku sistēmas pamats: tās ir kopienu centri un sniedz daudzveidīgus pakalpojumus iedzīvotājiem visā Latvijā – no Nīcas līdz Pasienei un no Ipiķiem līdz Demenei. Svarīgi, ka šie pakalpojumi tiek nodrošināti tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Daudzviet pagasta bibliotēka ir vienīgā publiskā iestāde un tuvākais punkts, kur piekļūt valsts, pašvaldību un komerciestāžu pakalpojumiem, t. sk. e-pakalpojumiem. Pagastu bibliotēkas ir būtisks instruments valsts un pašvaldību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, nodrošinot informācijas un zināšanu pieejamību, sekmējot kultūras un mūžizglītības iespēju attīstību visiem sabiedrības locekļiem," pagasta bibliotēkas lomu raksturoja Ansis Bogustovs.

Viena no būtiskākajām kongresā izteiktajām atziņām bija: "Bibliotēkas dara ļoti daudz, taču nevajag pārvērtēt to kapacitāti, veidojot par vienotiem apkalpošanas centriem, līdz ar to bibliotēka var zaudēt savu identitāti kā kultūras un izglītības iestādes." Kā atzina LU Sociālo zinātņu fakultātes lektors, kopienu attīstības plānotājs Jonas Bihels, bibliotēkas ir telpas pieredzei, zināšanām, caurskatāmībai, estētikai, mantojumam, kopābūšanai un sabiedrības saliedēšanai. Bibliotekārs ir arī vietējās sabiedrības dvēsele, kultūras un sociālais darbinieks, bet nevajadzētu visu "salikt" vienā cilvēkā.

Arī Dace Grele uzskata, ka bibliotēka nedrīkst zaudēt savu galveno funkciju, lai arī ikdienā ir jāpalīdz apmeklētājiem saņemt arī citus dažādus pakalpojumus.

Karina Pētersone, LNB Atbalsta biedrības direktore, atgādināja, ka līdz šī gada 31. augustam bibliotēkas var iesniegt pieteikumus projektu konkursam "Iedvesmas bibliotēka". Idejai jābūt par mūsdienīgām pārvērtībām vietējās bibliotēkas saturā, dizainā vai arhitektūrā. Biedrība izraudzīsies labākās idejas un ar ziedotāju atbalstu palīdzēs tās īstenot. 

Kongresa izskaņā tiks pieņemts Pagastu bibliotēku memorands, ko savā darbā varēs izmantot gan bibliotēkas un pašvaldības, gan par bibliotēku nozari atbildīgās valsts iestādes.

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresu “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” var noskatīties tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē "YouTube": https://www.youtube.com/watch?v=olls2WOHiTI, savukārt Daces Greles prezentācija "Ceļojums pa Hiršenhofu" būs skatāma LNB tīmekļa vietnē, sadaļā Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli.

Lai pārmaiņām bagātajā laikā pagastu bibliotēkas mainās laikam līdzi, bet nezaudē savu galveno misiju – nest gara gaismu.

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa