Lapas karte
AA+A++
A AAA

„Kāres” satuvinātie 40 gadu jubilejas koncertā

02.05.2017

img_9995_2.jpgŠovasar, 17. jūnijā, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolas kolektīvs svinēs mācību iestādes 95 gadu jubileju. 40 gadi no skolas bagātā mūža pieder jauniešu deju kolektīvam „Kāre”. Pateicoties kolektīva vadītājai Sarmītei Plūmei, „Kāres” vārds ar zelta burtiem ierakstīts Bebru pagasta un Kokneses novada kultūras dzīvē, neskaitāmi deju raksti no 1977. gada ievīti uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves un vēl tālāk par Latvijas novadiem. „Kāre” vienmēr apliecinājusi – latviešu tauta deja ir tik jauna, cik tās dejotāji!

28. aprīļa vakarā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas zālē 40 gadu jubilejas koncerts „Kāres satuvinātie” kopā sasauca tos, kuri sirdī vienmēr palikuši uzticīgi savam deju kolektīvam, „Kāres” dejas draugus un novada iedzīvotājus.

„Dejošana tevi pagriež pret debesīm, - vienalga, uz kuru pusi tu griezies. Dejot kāre ir tā, kas Vecbebros satuvinājusi simtiem jauniešu, pat nesaskaitīt! Viņi, reiz dejas satuvinātie, aizvien paliek tādā īpašā, maģiskā aplī – citiem neredzamā, vien pašiem jūtamā. Viņi atpazīst viens otru, satiekoties tūkstošu dejotāju vidū lielajos Deju svētkos Daugavas stadionā. Viņi atbalsta cits citu, kaut konkurenti būdami. Viņi tālāk savās gaitās nes “Kāres” iedotās vērtības,” – sacīja Aija Rimša, koncerta programmas vadītāja.

Koncerta iesākumā dejā „Divas skudras” uz skatuves satikās vairāku paaudžu dejotāji ar vēstījumu: „No maziem, bikliem soļiem uz dejas laipas sākas ceļš un izaug plūstošā straumē, no paaudzes paaudzē nesot līdz tās nerimstošās alkas, ko sauc par dejas mīlestību.”

Ar latviešu dejas zelta pamatu – fragmentiem no A.Donasa „Visi ciema suņi rēja”, J.Stumbra „Jautrā pāra” un M.Lasmanes „Cimdu pāra”, „Kāres” jaunieši atklāja, ka nav nekā skaistāka par latviešu polku un nav nekā patiesāka uz skatuves par puišu un meitu attiecībām. „Jā, laikam ejot, aizvien ceļas latviešu skatuviskās dejas meistarības latiņa, tehniskā varēšana, izpildījuma kvalitāte. Bet ir pamatvērtības, kas paliek nemainīgas. Un „Kāre” tām kalpo jau četrdesmit gadus,” atzīst kolektīva vadītāja Sarmīte Plūme.

Skatītājiem bija brīnišķīga iespēja baudīt divu īpaši „Kārei” pietuvinātu draugu: Mazsalacas kultūras centra jauniešu deju kolektīva „Magone” un Ventspils novada Ances kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Ance” priekšnesumus. Šos kolektīvus vada vienīgās divas no „Kāres” nākušās deju kolektīvu vadītājas, kurām tāpat kā Sarmītei Plūmei latviešu tautas deja ir sirds darbs.

Kādreizējā „Kāres” dejotāja Aija Vidovska jau divpadsmito gadu māca dejotājus Mazsalacā, bet Elita Kuģiniece vairāk kā divdesmit gadus ir deju kolektīvu vadītāja Ventspils novada Ances pagastā. Abām skolas absolventēm tā bija skaista atgriešanās „Kāres” jaunībā un reizē satraucošs brīdis, kad uz skatuves dejoja viņu dejotāji.

Arī nākamais stāsts par „Kāres” satuvinātiem bija īpašs. Jau tad, kad viņš dejoja „Kārē”, viņu nevarēja nepamanīt – artistisks, tehniski varošs, emocionāli spilgts, aizrautīgs. Viņa pēdējā „Kāres” vasarā iekrita lielie Deju svētki, un Daugavas stadionā norisinājās saruna starp viņu un vadītāju: kur tālāk iet dejot, studējot Rīgā? Viņš bija nodomājis iet uz “Rotaļu”, bet Sarmīte Plūme teica: „Ja reiz ko vēlies, tad mērķē uz pašu labāko – ej uz „Danci”!” Un tā jau devīto gadu Jānis Bardauskis ir Latvijas vislabākā deju ansambļa „Dancis” dejotājs. Šim koncertam viņš bija sagatavojis divas solo dejas „Raibie cimdi” un „Senais dancis”, kuras izpildīja kopā ar „Danča” partneri Alisi Rūju.

Bebru pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Nianse” ne reizi vien ir piedalījies „Kāres” koncertos. Arī šajā vakarā ansambļa dalībnieces un vadītāja Liāna Haritonova priecēja ar skanīgo dziedājumu.

„Ikviens, kurš atnāk dejot „Kārē”, vispirms tiek mācīts pakļauties kolektīva disciplīnai, vadītājas prasībām, vienota priekšnesuma izveidei. Šajos brīžos individuālais Es ir jāatstāj maliņā. Rit mēģinājumu mēneši, pat gadi. Un tad nereti pienāk pats skaistākais brīdis – „Kāres” dejotājs gluži kā tāds tauriņš ir izkārpījies no savas pelēkās vienādības čaulas un kļuvis par visiem redzamu, košu un krāsainu personību – par savu Es! Viņš ir pamanāms uz skatuves, viņš nāk tautas dejā ar savu Es! Viņš tikai paspilgtina kolektīva seju un dejas manieri. Tas ir mirklis, kura dēļ ir vērts strādāt gan pašiem dejotājiem, gan viņu vadītājai,” – šie vārdi koncertā tika veltīti kā pateicība ikvienam „Kāres” dejotājam. Paldies šodienas „Kārei”, jo tādus “Es” mēs koncertā ieraudzījām!

Horeogrāfa Jāņa Purviņa deja „Zeme” ir viena no mīļākajām kolektīva dejām, ko arī šajā vakarā jaunieši izdejoja ar godpilnu cieņu, apzinoties šīs dejas dziļāko būtību, bet Sarmītes Plūmes mazmeita Emīlija Plūme dzimtajai zemei veltīja savu sirsnīgi nodziedātu dziesmu. Mēs nezinām par visiem „Kāres” dejotājiem, cik tālu dzīvē viņi ir tikuši, ko sasnieguši. Bet viennozīmīgi - pavadītais laiks „Kārē” viņus izveidojis par personībām, un tas ir kas daudz vairāk par iemācītu dejas soli.

Dejotāju mūžīgajā himnā „Es mācēju danci vest” uz skatuves satikās visi koncerta dejotāji. Koncerta noslēgumā „Daudz baltu dieniņu” skatītāji veltīja jauniešu deju kolektīvam „Kāre” un vadītājai Sarmītei Plūmei dzimšanas dienā.

Svētku brīdī jubilāri saņēma visjaukākos laba vēlējumus. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris kolektīva vadītājai Sarmītei Plūmei pasniedza Kokneses novada domes Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tautas mākslas attīstībā un sakarā ar jauniešu deju kolektīva „Kāre” 40 gadu jubileju. Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas direktors Jānis Bakmanis kolektīva vārdā Sarmītei Plūmei dāvināja visskaistāko, ko var saņemt pateicībā par dejai veltītiem četriem gadu desmitiem – Lielvārdes jostu, mūsu latviskuma simbolu. „Kokneses novads ir Latvijas sirds, un šajā sirdī esam mēs - Irši, Bebri un Koknese. Jūs esat pašā viducī, un mēs esam lepni, ka mums ir tādi draugi! – kolektīvu „Mutulītis”, „Liepavots” un „Irši” vārdā raitu dejas soli vēlēja vadītāja Inta Balode.

„Kāri” un tās vadītāju sumināja arī Bebru pagasta pārvalde, vokālais ansamblis „Nianse”, ciemos atbraukušie bijušie dejotāji, kurus uzreiz varēja atpazīt pēc staltās dejotāju stājas, un daudzi jo daudzi mūsu novada iedzīvotāji. Savukārt Bebru pagastā dzīvojošie pirmās „Kāres” desmitgades dejotāji dāvināja vienu lustīgu danci, tā atgādinot, ka „Kāres” laiks nav aizmirstams!

Sarmīte Plūme pateicībā sacīja: „Nekā skaistāka par šo dienu man nav. Esmu ļoti pateicīga savai skolai par atbalstu dejotājiem visu garo gadu ritējumā. Paldies manai ģimenei! Lepojos ar jums, mani dejotāji! Vienalga, kur jūs dzīvē esat aizgājuši, dejojat vai nē, vissvarīgākais, ka mēs esam bijuši kopā šo laika milzīgo nogriezni - pusi no skolas vēstures. Paldies par man šo neparasto un unikālo dāvanu manā šodienā!”

Savukārt skatītāju paldies par gaišo, emocionāli piepildīto satikšanos dejā – „Kāres” svētku dienu!

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top