Lapas karte
AA+A++
A AAA

Virtuālā mobilitāte Pērses sākumskolā

10.02.2022

18.jpgLaika posmā no 26.- 28. janvārim Pērses sākumskola pie sevis virtuāli uzņēma Erasmus+ programmas (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-ES01-KA229-064559_3 "Little gazes at great artwork"  dalībniekus no Spānijas, Beļģijas un Lietuvas. 

Jau no 2019. gada oktobra, kad sākām piedalīties šajā projektā, iepazīstam  citu valstu kultūru, māksliniekus, apgūstam dažādus mākslas stilus. Šis projekts palīdzējis  skolēniem praktizēt  angļu valodas zināšanas. 

Šoreiz, mobilitātes Latvijā laikā, mūsu uzdevums bija parādīt Aizkraukles novada kultūras un tūrisma iespējas, iepazīstināt partnerus ar Latvijas lielākajām kultūras un dabas  vērtībām,   tuvāk iepazīt mūsu skolas izvēlēto mākslinieci Elitu Patmalnieci.

Pirmo dienu sākām ar direktores p.i. uzrunu partneriem, kā arī ar nelielu koncertu, kurā piedalījās vokālā ansambļa un deju kolektīva skolēni. Parādījām, cik svarīga latviešiem un mūsu skolai  ir dziesma un deja. Vēlāk ļāvām ielūkoties skolas telpās un mācību procesā. Spānijas un Beļģijas skolotāji un skolēni bija patīkami pārsteigti par skaisto un plašo sporta halli, jo viņu skolās diemžēl tādas nav. Interesi izraisīja arī plašais inventāra klāsts, kā arī modernās pirmsskolas grupas telpas.

Virtuālo pastaigu turpinājām pa Iršu apkārtni. Parādījām nozīmīgākās vietas, nedaudz pastāstot arī  par vēsturi.  

Mobilitāti  turpinājām,  virtuāli dodoties  uz Kokneses tūrisma un informācijas centru.  Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Lauma Āre mūs izveda nelielā ceļojumā pa Koknesei nozīmīgākajām tūrisma apskates vietām. Skolēniem bija iespēja apskatīt Likteņdārza un  Kokneses viduslaiku pils maketu. Ielūkojāmies, kāda izskatījās Kokneses pilsdrupu apkārtne  pirms  appludināšanas. Iepazīstinājām ārvalstu partnerus ar leģendu par samu. Lai veicinātu ārvalstu un Pērses sākumskolas skolēnu sadarbību un nedaudz izkustētos, spēlējām jautājumu un atbilžu spēli. Skolotāja Līga Kraukle lasīja interesantus apgalvojumus, savukārt dalībniekiem vajadzēja piecelties, ja šis apgalvojums bija attiecināms uz viņiem.

Otro mobilitātes dienu veltījām radošai darbībai. Katrai no partnervalstīm tika piešķirti divi QR kodi. Skolēni, izmantojot QR kodu lasītāju, atšifrēja, kuri no Elitas Patmalnieces darbiem būs jāzīmē. Skolēni sadalījās grupās un mākslinieciskais process varēja sākties. Vērojot skolēnus, secinājām, ka viņiem ļoti patika  darbošanās ar akrila krāsām un audumu. Lai nedaudz atpūstos, piedāvājām dalībniekiem atjautības  spēli vietnē "Kahoot".  Noskaidrojām arī zinošākos mobilitātes dalībniekus, kurus sveicām ar skaļiem aplausiem. Noslēgumā Beļģijas skolēni atklāja, ka šo dienu gaidīja visvairāk, jo viņiem Elitas Patmalnieces darbi šķiet ļoti jokaini, koši  un interesanti. Gala rezultāts sanāca patiešām lielisks! 

Noslēdzošo mobilitātes dienu veltījām virtuālam ceļojumam pa galvaspilsētas Rīgas ielām, iepazīstinājām ar nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Protams, neizpalika arī informatīvi video par Elitas Patmalnieces dzīvi un radošo darbošanos mākslas jomā.

Mobilitātes noslēgumā dalībnieki aizpildīja aptauju, kurā izvērtēja tās norisi. Dažas ārvalstu  skolēnu atziņas:

  • Man vislabāk patika otrā diena, jo zīmēt bija ļoti interesanti.
  • Patika stāsts par  Elitas Patmalnieces dzīvi, uzzināju daudz jauna.
  • Man patīk Latvija, gribētu tur aizbraukt.
  • Patika spēle, kur izmantojām Kahoot, tas bija jautri!
  • Žēl, ka nevaram satikties klātienē.
  • Koknese ir skaista pilsēta! Sams bija smieklīgs.

Salīdzinājumā ar iepriekšējām aptaujām, kuras esam veikuši, secinām, ka krietni pieaudzis to dalībnieku skaits, kuri vēlas atbraukt uz Latviju.  Krietni uzlabojušās arī skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī zināšanas par Elitu Patmalnieci un viņas māksliniecisko darbību.

Mums bija patiess prieks uzņemt ārvalstu viesus Pērses sākumskolā, iepazīstināt viņus ar latviešu kultūras mantojumu, vērtībām, parādīt skaistākās vietas Iršos, Koknesē un Aizkrauklē. 

Sirsnīgs paldies Kokneses tūrisma un informācijas centra darbiniekiem par atsaucību un darbu, kuru ieguldījāt palīdzot mobilitātes organizēšanā! Paldies arī skolotājai Līgai Krauklei par radošām idejām un aktivitāšu vadīšanu! Savu ieguldījumu mobilitātes organizēšanā sniedza arī skolotāja Madara Jankalāne. Paldies visiem skolēniem un skolas darbiniekiem! Mēs parādījām mūsu skolu un novadu vislabākajā gaismā!

Santa Kalniņa,

Pērses sākumskolas direktores pi.i.

 

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top