Lapas karte
AA+A++
A AAA

Bitīte, pirmsskolas izglītības iestāde

Bērnudārzs, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV–5135
Vadītāja
Justīne Bite
(+371) 29859533(+371) 65164242
apmeklētājus pieņem katru dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00 vai individuāli vienojoties
Medmāsa
Inese Skuja
(+371) 28385134
Saimniecības pārzine
Dita Brauna
(+371) 22011422
56.721695 25.491362

Vispārēja informācija:

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu 4 grupām. Programmas kods 01011111. Licence Nr. V - 9709, izsniegta 2018. gada 9. martā.

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu līdz 6 (7) gadu vecumam.

Iestādes darba laiks: no 7.30 līdz 18.00

Apraksts

Šī vieta Bebru pagasta centrā gan ar savu auru, gan ikdienišķiem, gan neikdienišķiem darbiem, rūpēm un milzīgu mīlestības starojumu ir kļuvusi par savu „mazo pasauli” 23 darbiniekiem, no kuriem 11 ir kvalificēti pedagogi, un vidēji 50 - 55 bērniem, kuru mājas pamatā ir Bebros, Bormaņos un Koknesē.

…no vēstures:

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" dibināta 1981. gada 14. augustā. Ēku cēla un par tās iemītniekiem 8 gadus rūpējās Vecbebru sovhoztehnikums. Ar 30.11.1988. Stučkas rajona TDP IK lēmumu Nr. 136 „Par saimniecību pirmsskolas bērnu iestāžu nodošanu Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas bilancē” no 01.01.1989. gada iestāde bija Bebru pagasta padomes pakļautībā. Kopš 2009. gada 1. jūlija iestāde ir Kokneses novada domes pakļautībā.

Iestādes moto: 

Katrs bērns ir nācis šai pasaulē neatkārtojams un īpašs. Viņiem pašiem ir savi īpašie talanti un unikālie izaicinājumi.Mūsu uzdevums ir bērnu saprast un virzīt, lai viņš tiektos pēc mūsu atbalsta.

Misija:

 Katrai mājai ir savs starojums. Tālu staro tā māja, kurā mīt bites.

Tā staro tik tālu, cik tālu ved viņas bišu ceļš…

"Bitītes" starojums ir radošums, zināšanas un prasme būt atvērtiem bērniem, vecākiem un sabiedrībai, ejot līdzi laikam un inovācijām.

Mērķis: 

·  Individualitātes un pašapziņas veicināšana, sagatavojot skolai emocionāli līdzsvarotus, intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus.

·  Rūpes par latviešu tautas nacionālās kultūras saglabāšanu un uzturēšanu bērnos un viņu vecākos.

Vīzija:

Mūsu iestāde ir kā bišu strops,kur katrs zina savu darbu - norit izglītojoša, radoša un aktīva darbība. 

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē licencētu programmu:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 

Programmā iekļautas:

 • Logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
 • Stājas stiprinošo un veicinošo vingrinājumu nodarbības bērniem ar stājas problēmām
 • Līnijdeju nodarbības (5-6 gad.bērniem)
 • Bērnu vokālā ansambļa nodarbības

 Esi mīļi gaidīts Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"!

Dokumenti un veidlapas:

 1. Kokneses novada Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un novērtēšanas komisijas darbības kārtība.
 2. Kokneses novada Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība  un komisijas darbības kārtība
 3. Noteikumi par bērnu reģistrāciju, uzņemšanas un iestāšanā kārtību Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēs
 4. Vecāku iesniegums par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"
 5. NOLIKUMS
 6. Vecāku informācija par bērnu kavējumiem
 7. Aizkraukles novada Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" pašnovērtējuma ziņojums
Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Bitīte, pirmsskolas izglītības iestāde
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top