Lapas karte
AA+A++
A AAA

Izsoles

Nomas tiesību izsole

22.10.2021

Aizkraukles novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli iznomā uz 5 (pieciem) gadiem Aizkraukles novada, Koknesē, Vērenes ielā 1-2, administratīvo telpu 14,4 m2 platībā psihologa pakalpojumu sniegšanai. Nomas izsole 2021.gada 26.oktobrī plkst.11.00. Nomas izsoli rīko Kokneses apvienības pārvalde. Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 25.oktobra plkst.10.00. Kokneses apvienības pārvaldē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā. Izsoles noteikumi un iesnieguma veidlapa Aizkraukles novada mājaslapā www.aizkraukle.lv un Kokneses apvienības pārvaldes mājaslapā www.koknese.lv

Lēmums

Noteikumi

Līguma projekts

Pieteikuma veidlapa

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Nomas tiesību izsole

22.10.2021

Aizkraukles novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli iznomā uz laiku līdz 30 gadiem Aizkraukles novada, Bebru pagasta vēsturisko apbūves kompleksu "Vecbebru Muiža". Nomas izsole 2021.gada 26.oktobrī plkst.10.00. Pieteikšanās izsolei līdz 2021. gada 25.oktobra plkst.10.00. Izsoles noteikumi un iesnieguma veidlapa Aizkraukles novada mājaslapā www.aizkraukle.lv un Kokneses apvienības pārvaldes mājaslapā www.koknese.lv.

Lēmums

Noteikumi

Līguma projekts

Pieteikuma veidlapa

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Nekustamo īpašumu Izsole

14.05.2021

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos sekojošus zemes starpgabalus:

1. "Mežvidiņi" Iršu pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3254 003 0075 zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3254 003 0213, ar platību 1,72 ha. Izsoles sākuma cena 2300, euro  (divi  tūkstoši trīssimti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. gada 14. jūnija plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas 30 euro un drošības naudas 230, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst. 11.30  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

IZSOLE NOTIKA. PRETENDENTS NOSKAIDROTS.


 2."Lielie Eģīši" Iršu pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3254 003 0296 zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3254 003 0222, ar platību 1,44 ha. Izsoles sākuma cena 2650, euro  (divi  tūkstoši seši simti piecdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. gada 14. jūnija plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro un drošības naudas 265, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst. 10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

IZSOLE NENOTIKA, JO NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.


3."Rogas pļavas" Iršu pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3254 003 0295 zemes starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 3254 003 0183, ar platību 0,46 ha. Izsoles sākuma cena 1600, euro  (viens  tūkstotis seši simti euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. gada 14. jūnija plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas 30 euro un drošības naudas 160, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 15. jūnijā plkst. 11.00 Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

 Lēmums un izsoles noteikumi

 Pieteikuma veidlapa

 IZSOLE NOTIKA, PRETENDENTS NOSKAIDROTS.

 

 

 

 

 

 

Nekustamo īpašumu Izsole

14.04.2021

IZSOLES NOTIKA. NOSOLĪTĀJI NOSKAIDROTI.

Lasīt visu ziņu

Nekustamo īpašumu Izsole

05.03.2021

IZSOLES NOTIKA. NOSOLĪTĀJI NOSKAIDROTI.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole

08.02.2021

IZSOLE NOTIKA, NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Pārdod malku izsolē

01.02.2021

IZSOLE NOTIKA, NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole

23.12.2020

IZSOLE NOTIKA, NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole

23.12.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Vecbebru Muižas nomas tiesību izsole

18.12.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Pārdod sausu malku izsolē

27.11.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Traktora JUMZ-6KL izsole

20.11.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru JUMZ-6KL, valsts reģistrācijas Nr. T3796LC, izlaiduma gads – 1987., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -3273.

Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  2200,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.decembrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no 20.11.2020.līdz 04.12.2020. plkst.9.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Zemes gabalu izsole Bebru pagastā

05.11.2020

IZSOLES NOTIKA. NOSLĒGTI PIRKUMA LĪGUMI. 

Lasīt visu ziņu

Pārdod sausu malku izsolē

07.10.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Traktora izsole

09.09.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru NEW HOLLAND 8160, valsts reģistrācijas Nr.T 9148LA, izlaiduma gads – 1998., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -17370.
Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  9 900,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.oktobrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no  16.09.2020. līdz 01.10.2020. plkst.12.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819
Pieteikuma veidlapa 

Izsoles noteikumi 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top