Drukas resursa adrese: http://arhivs.koknese.lv/kokneses_pamatskola_attistibas_centrs/jautrie-skaitampanti
Drukas datums: 04:51:16 09.12.2023

Jautrie skaitāmpanti

04.03.2022

ghtred-488x173-1.jpg2.jpgSkaitāmpanti ir unikāls žanrs: tas vienlaikus ir īss, smieklīgs stāstiņš, spēle, mīkla un vienkārši patīkama skaņu virkne, kuru gribas atkārtot vēl un vēl. Parasti skaitāmpanti ir jautri un interesanti teksti, kuros ir minētas absurdas un jautras lietas, arī dažādi neeksistējoši vārdi bez nozīmes. Skaitāmpanti ir neatņemama spēļu aktivitāšu sastāvdaļa. Skaitāmpanti prot “nogludināt” emocijas, tas ir vienkāršs ceļš uz godīgumu. Ja zini skaitāmpantu, nav jādomā, ka spēli sāka negodīgi, neīstais cilvēks vai komanda. Visi bija klāt, visi dzirdēja un skaitīja līdzi! Tātad vēroja, ka sadalījums notika godīgi.

Turpinot piedalīties projektā “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, individuālā mācību procesa jomas skolēnu darbošanās moto februārī bija “Jautrie skaitāmpanti”.

Skolēni mācījās un skaitīja skaitāmpantus, apguva dažādas muzikālas kustību rotaļas. Uz “runājošās sienas” tika izvietoti asprātīgi noformēti skolēnu skaitāmpanti glītrakstā.

Skaitāmpantu skaitīšana attīsta atmiņu un iztēli, rosina spēju izteikt savas domas un emocijas, māca radošu attieksmi pret vārdiem – veidot frāzes, izdomāt asociācijas. Turklāt jebkurš dzejolītis vai dziesmiņa, kas patīk bērnam, palīdz valodas apguvi padarīt par patīkamu un jautru nodarbi.

Lai skaitāmpantus dzirdētu un redzētu, tie tika apkopoti video ierakstā, kur katrs skolēns savu skaitāmpantu runāja un rādīja. Katrs dalībnieks saņēma  pateicības rakstu par piedalīšanos šajā projektā.

Skaitāmpantu var beigt ar tradicionālo:

Vien, divi, trīs.

Nu tu esi brīvs.

Paldies visiem par ieguldīto darbu.

Ilze Džigune

skolotāja

Kokneses pamatskola - attīstības centrs.