Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kokneses novada amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu grafiks 2020./ 2021. gada sezonā

08.09.2017

Kokneses kultūras namā

 • Senioru jauktais koris "ALAINE' - otrdiena, piektdiena plkst.10:00, vadītāja Silvija Cīrule
 • Sieviešu koris "ANIMA" – ceturtdiena plkst.18:30, vadītāja Lelde Kamzole-Gagaine
 • VPDK "Liepavots" – otrdiena, ceturtdiena plkst.20:00, vadītāja Inta Balode
 • Jauniešu deju kolektīvs – trešdiena plkst. 18:00, piektdiena plkst.20:00, vadītāja Agra Bērziņa
 • Folkloras kopa "URGAS" – pirmdiena, trešdiena plkst.17:30, vadītāja Inguna Žogota
 • Pūtēju orķestris – trešdiena, piektdiena plkst.20:00, vadītājs Ziedonis Puķītis
 • Amatierteātris – otrdiena, trešdiena plkst.18:30, vadītāja Inguna Strazdiņa
 • Ansamblis "KOKNESES ZĒNI" – pirmdiena, ceturtdiena plkst.19:00, vadītāja Ināra Mačuļska
 • Dāmu deju kolektīvs "TIK UN TĀ" – pirmdiena, trešdiena plkst. 20:00, vadītāja Kornēlija Reisnere
 • Kapela "AIZEZERES MUZIKANTI" (individuāls grafiks), vadītāja Inese Skuja
 • Līnijdeju grupas  - otrdiena plkst.18.00 , piektdien plkst. 20:00, vadītāja Inga Ozoliņa

Bebru pagastā

 • VPDK "RATS" -  ceturtdiena plkst.19:30, svētdiena plkst.18:00, mēģinājumi notiek Vecbebru tehnikuma zālē, vadītāja Laura Freimane
 • Bebru pagasta vokālais ansamblis "Nianse", trešdiena plkst.18:00, mēģinājumi notiek Bebru pamatskolā, vadītāja Liāna Haritonova

Iršu pagastā

 • VPDK "IRŠI"-  pirmdiena, ceturtdiena plkst.20:00, mēģinājumi notiek Iršu klubā, vadītāja Ilona Ūdre
 • Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis, pirmdiena plkst.14:00, mēģinājumi notiek pagasta pārvaldes zālē, vadītāja Valda Kalniņa

                                                                       

                                                                                                                                               

                                                            

                                                        

                        

                                

 


                                                             

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top