Lapas karte
AA+A++
A AAA

Komisijas

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Kokneses novada dome ir izveidojusi komisijas šādā sastāvā:

Administratīvā komisija, e-pasts: administrativa@koknese.lv

 • Anita Ozola, komisijas priekšsēdētāja/sekretāre;
 • Ausma Rode, komisijas priekšsēdētājas vietniece;
 • Anita Skrejāne;
 • Andris Belēvičs;
 • Silvija Vēze.

Kokneses novada domes Administratīvās komisijas Nolikums

Centralizētā iepirkumu komisija

 • Dace Svētiņa, komisijas priekšsēdētāja;
 • Dace Kļaviņa;
 • Gunita Majore;
 • Ilze Pabērza; 
 •  Andrejs Pastars.

Kokneses novada domes centralizētās iepirkumu komisijas nolikums

Zvejas licencēšanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- komisijas priekšsēdētājs;
 • Ligita Kronentāle;
 • Dace Svētiņa.

Kokneses novada domes Zvejas licencēšanas komisijas Nolikums

Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisija

 • Ilmārs Klaužs- komisijas priekšsēdētāja;
 • Dace Kļaviņa;
 • Indra Zilgalve;
 •  Anita Ozola.

Kokneses novada domes Mantas vērtēšanas un objektu apsekošanas komisijas Nolikums

Izsoles komisija:

 • Benita Peciņa, komisijas priekšsēdētāja;
 • Jānis Miezītis;
 • Anita Skrejāne;
 • Ligita Kronentāle;
 •  Indra Zilgalve.

Kokneses novada domes Izsoles komisijas Nolikums

Dzīvokļu komisija

 • Ligita Kronentāle – komisijas priekšsēdētāja;
 • Dzintra Krišāne;
 • Raina Līcīte;
 • Gunita Majore;
 • Ilze Pabērza;
 • Baiba Tālmane.

Kokneses novada domes Dzīvokļu komisijas Nolikums

Kokneses Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanas komisija

 • Dainis Vingris;
 • Ilze Pabērza;
 • Lāsma Ruža-Riekstiņa;
 • Ilgonis Grunšteins;
 • Pēteris Keišs;
 • Ziedonis Vilde.

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem

 • Inese Saulīte- komisijas priekšsēdētāja;
 • Iveta Baikova;
 • Valdis Silovs.

Kokneses novada interešu izglītības programmu un mērķdotācijas sadales komisija

 • Lidija Degtjareva, komisijas priekšsēdētāja;
 • Inese Saulīte;
 • Santa Kalniņa; 
 • Anita Ščerbinska;
 • Alla Tarasova.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

 • Inese Saulīte;
 • Dainis Vingris; 
 • Valdis Silovs.

LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

Kokneses novada domes Starpinstitucionālā sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos. APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2014.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr.9.5 (protokols Nr.3) 

 • Baiba Tālmane, komisijas priekšsēdētāja;
 • Līva Skābarniece;
 • Silvija Vēze;
 • Jānis Galviņš;
 • Lidija Degtjareva; 
 • Inita Bērzkalna;
 • Helēna Sudare;
 • Inese Skuja;
 • Ina Požarska;
 • Inese Saulīte;
 • Santa Kalniņa.
 • komisijas NOLIKUMS

Kokneses novada domes Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

 • Indra Zilgalve- komisijas priekšsēdētāja;
 • Gunita Majore;
 • Jānis Miezītis;
 •  Ilze Pabērza; 
 •  Ineta Sproģe- vietniece.

APSTIPRINĀTA ar Kokneses novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.6.7 (protokols Nr.1)

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Ar Kokneses novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.6.1  ir izveidota Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija sekojošā sastāvā:

 • Inese Svence - komisijas priekšsēdētāja;
 • Aelita Beitika;
 • Daina Eglīte;
 •  Evija Smilgāja; 
 •  Maruta Urga.

Dokumenti:

Medību koordinācijas komisija

 • Ivars Māliņš;
 • Aigars Dābols;
 • Andris Vanags;
 • Edgars Mikāls;
 • Dace Svētiņa;
 • Jānis Miezītis;
 • Andris Neimanis.

Komisijas NOLIKUMS

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top