Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kultūrkartēšana Koknesē

09.02.2022

Šodien, 9. februārī pulksten 18, Aizkraukles novada kultūras pārvalde aicina uz sarunu par kultūru. Aicinām padalīties ar savām idejām, seniem stāstiem vai atmiņām,  īpašajām tradīcijām un jauniem vēstījumiem. Sarunai būs būtiska nozīme veidojot nākotnē kultūras attīstību. Ļoti ceram, ka sarunā varēs piedalīties kultūras darbinieki, jaunieši, skolotāji, radošas personības un uzņēmēji, biedrības un kultūras baudītāji. Šoreiz tiekamies attālināti, bet nākotnē ieplānosim arī klātienes tikšanos. 

Pieslēgšanās saite: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJlZDgwMDctNzUyNC00YWE1LTg0MDctZmYxZWM2NTgyZmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22615feca7-81c4-49f2-b740-bf22a4df3b52%22%2c%22Oid%22%3a%22bd84c8d8-32a2-4456-8b04-a029b3496aca%22%7d

Anta Teivāne

Aizkraukles novada kultūras pārvaldes vadītāja

Tālrunis 29116791

www.aizkraukle.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top