Lapas karte
AA+A++
A AAA

Un dziesma skan!

15.09.2021

1_foto.jpgIlgas pēc jaunas sākšanās, turpināšanās un tautas dziesmotās dvēseles bezgalības apzināšanās mudināja mūs uz kopā sanākšanas un dziedāšanas vakariem visas vasaras garumā. Protams, tas lika mainīt ierasto dzīves ritmu, jo jaunā kora sezona, kas parasti iesākas septembrī, tā līgani saplūda ar iepriekšējo. Vasaras brīvlaiks šogad izpalika.         

Atsākām mēģinājumus klātienē, kolīdz tika atļauts tos noturēt ārtelpās. Tad nu koknesieši, kuriem ceturtdienu vakaros gadījās iet garām kultūras namam,  varēja ieklausīties mūsu repertuāra ieskaņās. Nācām, lai atkal satiktos, lai apgūtu jaunas un atkārtotu reiz apgūtās dziesmas un cerējām, ka varēsim ar tām iepriecināt savus klausītājus, jo tik ļoti bijām noilgojušās pēc satraucošās un sirsnīgās koncertu gaisotnes.

            Kopā ar citiem pašdarbības kolektīviem 21. jūnijā ielīgojām Jāņus, mierīgā pastaigā ar vasarīgām Līgo dziesmām pieskandinot Kokneses parku, māju pagalmus un tirgus laukumu. Beidzot atkal dziesma skanēja brīvi! Sajutāmies starojošas un iedvesmotas jaunam darba cēlienam. Jau sākām plānot nākošo tikšanos ar saviem klausītājiem.

Tā kā visi šogad bijām saulainās vasaras lutināti, tad 26. augusta vakaram sagatavojām īpašu repertuāru, lai ilgāk pakavētos vasarīgās noskaņās  - tikāmies dziesmās par vasaru, dzīvi un mīlestību. Kaut arī laiks bija pavēss, lietus mūs neiztraucēja. Mājīgi iekārtotajā  kultūras nama pagalmā gan dziedājām pašas, gan sadziedājāmies ar klausītājiem. Skaisti pavadīts vakars. Un, neapšaubāmi, atkal gandarījums, ka dziesma skan! Tad nu, kā teiktu makšķernieki, mums jau bija “āķis lūpā”. Dziedātgriba un vēlme doties sadziedāt ar citiem kolektīviem tikai nostiprinājās. Lūkojām, kurp varētu doties.

Zinājām, ka, lai saglabātu brāļu Jurjānu muzikālo mantojumu, akcentējot dzīves vides, latviešu tautas tradīciju, vēsturisko notikumu un personību lomu, iesaistot to aktīvā un mūsdienīgā apritē 2021. gada 11. septembrī Ērgļu novada „Meņģeļos”, Brāļu Jurjānu jubileju gadā norisināsies 15. Latvijas koru saiets.

 Kad izlēmām piedalīties, sapratām, ka, lai apgūtu šo svētku repertuāru, ar vienu mēģinājumu nedēļā nepietiks. Un mums izdevās! Pateicoties kora diriģentes Leldes pašaizliedzīgajam darbam, ierakstot kora dziesmu balsu partijas vairākām dziesmām, noturot papildus mēģinājumus un palīdzot apgūt dziesmas individuāli, veiksmīgi tikām galā. Balsīm saplūstot lielajā kopkorī, par skanējumu nebija jākaunas. 

Un tad šīs pirmssvētku sajūtas: kad tu atkal gludini balto tautas tērpa blūzi, nospodrini melnās kurpes, sakārto brunci, villaini un jostu, uzmeklē saktas un rakstainās zeķes, - tās nav aprakstāmas. Kur tad vēl vainagu pīšanas maģija... Arī to vārdos neizteikto vienotību un kopību, ko dod dziedāšanas svētki, izprast var tikai ar Dziesmusvētkiem “sasirgušie”. Un tas tiešām ir īpaši - redzēt, ka mūsu ir gana daudz. Ka dziesmotās tautas dvēsele ir dzīva, ka tas, kas ir tik dziļi sirdīs, var izskanēt tālu pāri laukiem, pāri koku galotnēm, pāri ezeram un atskanēt visās pamalēs.

Pati daba gavilēja līdzi - saulaina diena ar dzidri zilajās debesīs peldošajiem mākoņiem, nedaudz zeltījuma skartie bērzi un rudenīgo ziedu košās dobes, maigi zaļās pakalnītes ar mīksto sūnu spilventiņiem  - viss “Meņģeļu” sētas burvībai un raibu raibos dažādu novadu tautas tērpos tērpto viesu labsajūtai. Svētki bija skaisti, tomēr šoreiz likās, ka tie noritēja tik ātri: mēģinājums, koncerts un... ak, tik ierastās vakara balles pietrūka.

Bet nu atkal esam jaunu notikumu gaidās - ceram, ka nekādi šķēršļi neradīsies, lai varētu piedalīties Kokneses pašdarbnieku sarīkojumā. Arī šim pasākumam gatavosim ko jaunu.

Pēc tam cītīgi turpināsim apgūt 2023. gada Vispārējo latviešu Dziesmu svētku repertuāru. Ceram, ka atsāksies gan aktīva mēģinājumu dzīve, gan reģionālās koru skates. Vēlamies uzrādīt pietiekami augstu sniegumu, lai atjaunotajā Mežaparka estrādē varētu ieskanēties arī mūsu – Kokneses sieviešu kora “Anima” dziedātāju balsis.

Tā nu mūsu kora dzīve rimti, bet pastāvīgi bagātinās ar jaunām dziesmām, jaunu koncertu pieredzi un katru gadu mūsu kolektīvā ienāk arī pa kādai jaunai dziedātājai. Arī turpmāk esam atvērtas ne tikai jaunām iedvesmām un dziesmām, bet gaidām dziesmu mīlošas dziedātājas savā pulciņā.

Kora dziedātāju vārdā vēlos izteikt pateicību Kokneses apvienības pārvaldei, Kokneses kultūras nama darbiniekiem par iedrošinājumu un atbalstu ikdienā un finansiālu atbalstu, apmaksājot transporta izdevumus braucienam uz Koru saietu Meņģeļos.

Sirsnīgus vārdus pelnījuši arī: mūsu diriģente Lelde Kamzoe-Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni, kora vecākā Līva Skābarniece, kā arī mūsu karognesējs  - fotogrāfs un visuzticīgākais palīgs ikvienā ar kora darbu saistītā jautājumā Rolands Gagainis. 

Vienus un tos pašus vārdus dziedot, 

mēs dziedam katrs 

 citādu dziesmu, 

jo mums katram ir citādi maiji, 

 citādi prieki 

 un citādas mīlestības. 

 Katram mums ir citāda sākšanās 

 un citāda turpināšanās 

 un būs citādas beigas. 

 Un, lai tās beigas paliktu tālāk, 

 mēs nākam kopā 

 vienus un tos pašus vārdus dziedāt 

 un manai katrai 

 tai savai dziesmai 

 klāt nāk tava, viņa un viņu — 

 visas dziesmas kā spožā upē 

 iebrien manā, un tad nu iznāk 

 tik liela 

sākšanās, 

 tik liela turpināšanās, 

 ka nekādas beigas 

 nav redzamas.

/Ojārs Vācietis/

Kokneses sieviešu kora dziedātāja Anita Liepiņa.

Attēli: 

  1. “Līgoji , laiviņa” - Jāņu ielīgošana Kokneses parkā.
  2. Tikšanās dziesmās vēl vasarīgās noskaņās.
  3. “Animas” soprānu meitenes kopkorī “Meņģeļos”.
  4. Kora prezidente un karognesējs. 
  5.  Saulrietā pēc koncerta brāļu Jurjānu dzimtajās mājās.
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top