Lapas karte
AA+A++
A AAA

Par 2020./2021. mācību gadā plānotajiem atbalsta pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai

18.02.2021
  1. Ieteikumi klātienes, kombinēto un attālināto mācību īstenošanai COVID- 19 izplatības situācijā.
    Skola2030 sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi atjauninātas vadlīnijas mācību gada uzsākšanai:   Skola2030 mājaslapā joprojām pieejami atbalsta materiāli attālināto mācību elementu īstenošanai:

2. Atbalsta pasākumi PIRMSSKOLAI

            • Programma, mācību un metodiskie līdzekļi: www.mape.skola2030.lv  

              e-kurss pašmācībai: https://talakizglitiba.visc.gov.lv;

Pieejamie vebināri

• Caurviju prasmes pirmsskolā - https://youtu.be/DnNPtweOdgY;

• Bērnudārznieks dodas uz skolu - https://youtu.be/rI-EIJCjWxE;

• Pirmsskolas mācību programma - https://youtu.be/BAp6GKaTmfk;

• Izmaiņas pirmsskolā - https://www.youtube.com/watch?v=uvUwQS-2m-U;

 • Jaunākā vecuma bērni – https://youtu.be/yMCkgEeISuo;

• Kā virzīt mācīšanos temata izziņas laikā – https://youtu.be/DZxd3C9jrxA.

3. Atbalsta pasākumi SKOLAI

Skola2030 ietvaros izveidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā. Tie visi ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē http://mape.skola2030.lv.

 Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu. Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājaslapā:

•programmu paraugi pamatizglītībā: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmuparaugi-pamatizglitiba;

programmu paraugi vidējā izglītībā: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursuprogrammu-paraugi-videja-izglitiba;

 • vebināri par biežāk uzdotajiem jautājumiem katrā mācību priekšmetā: https://bit.ly/buj_katra_macibu_prieksmeta

4. E-kurss skolotājiem

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācībā – tiešsaistē – apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas, un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40 h laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās. Apgūstot šo Skola2030 e-kursu, tā dalībnieki · varēs izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju; · atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos; · plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus; · izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām; · precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotajos piemēros un savā pieredzē; · izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu; · domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt mācīšanās stratēģijas; · plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus; · reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē. Skola2030 “E-kurss skolotājiem” reģistrēties un to apgūt varat šeit: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/.

5. Semināri (plānoti):

  • Vidējās izglītības mācību satura ieviešana
  • Mācības tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

Skola2030 pagājušā mācību gadā rīkoja mācību satura ieviešanas atbalsta semināru ciklus, lai atbalstītu skolu vadības komandas pilnveidoto izglītības satura plānošanas principu ieviešanai savā izglītības iestādē, izstrādājot savu izglītības programmas piedāvājumu, kurā ņemtas vērā skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedoklis un skolas iespējas.

Trešais semināru cikls, kas būs turpinājums iepriekšējiem diviem, notiks pirmā semestra noslēgumā, kad atkal aicinās piedalīties visu vidusskolu komandas (uzaicinājumi tiks izsūtīti katrai skolai individuāli).

 Iespēja pieteikties profesionālās pilnveides mācībām, kuras notiks klātienē Rīgā, Cēsīs un Jēkabpilī.

 Nodarbību datumi:

• Jēkabpils 2: 16. septembris, 7. oktobris, 28. oktobris, 25. novembris;

• Cēsis 2: 23. septembris, 14. oktobris, 4. novembris, 2. decembris;

• Cēsis 3: 30. septembris, 21. oktobris, 11. novembris, 9. decembris;

• Rīga 18: 23. septembris, 21. oktobris, 25. novembris, 13. janvāris;

• Rīga 19: 30. septembris, 28. oktobris, 2. decembris, 20. Janvāris

• Rīga 20: 7. oktobris, 4. novembris, 9. decembris, 27. janvāris.

 Pieteikšanās:

http://bit.ly/macibas_tehnologiju_jomas_skolotājiem.   Iespēja pieteikties dalībai arī attālinātajās tiešsaistes mācību grupās: https://bit.ly/tiessaistes_macibas_tehnologijas

6. Semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem.

  • Šajā mācību gadā notiks mācību jomu koordinatoru (turpmāk – MJK) semināri klātienē vai tiešsaistē.
  • MJK aktīvi jāsadarbojas ar savu jomu skolotājiem, jāinformē tos par aktualitātēm un jānodod tālāk iegūtās zināšanas, lai veidotu dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju katram savā mācību jomā.
  •  MJK organizēto semināru elektroniskā pieteikšanās un programma tiks izsūtīta trīs nedēļas pirms katra semināra sākuma, nosūtot informāciju gan izglītības pārvaldei, gan pašvaldībās deleģēto MJK norādītājiem kontaktiem.

 Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top