Lapas karte
AA+A++
A AAA

Noslēgtās

Notikusi Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede, publiskā apspriešana turpinās līdz 4.oktobrim.

24.09.2019

img_1466.jpg2019. gada 19. septembrī Kokneses tūrisma informācijas centrā notika Kokneses novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1. redakcijas (turpmāk tekstā – Attīstības programma) sabiedriskā apspriede, kurā, klātesot novada vadībai, speciālistiem un Kokneses novada iedzīvotājiem, tika prezentēti nākamā plānošanas perioda rīcības virzieni un prioritātes.

Ar 2019.gada 31.janvāra Kokneses novada domes lēmumu Nr.8.1 (protokols Nr.3) tika uzsākta Attīstības programmas izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un īstenošanai. Attīstības programmu izstrādā SIA "Konsorts".

Lasīt visu ziņu galerija (14)

Publiskajā apspriešanā „Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?” pausto viedokļu apkopojums

11.07.2019

Kokneses novada dome ar  2019. gada 17. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 8 laikā no 2019. gada 18. jūnija līdz 8. jūlijam izsludināja publisko apspriešanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par iespējamo Kokneses novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām, lūdzot atbildēt uz jautājumu: "Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?" Iedzīvotāji savu viedokli varēja paust, aizpildot aptaujas anketu klātienē Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs, Kokneses pagasta un Ratnicēnu bibliotēkās vai elektroniski (ar elektroniski parakstītu dokumentu ) pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

 Publiskajā apspriešanā piedalījās 214 respondenti. Ar atbildi "Jā, atbalstu Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu" nobalsojuši 193 iedzīvotāji jeb 90,2 %.

Lasīt visu ziņu

Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli publiskajā apspriešanā par Kokneses novada nākotni!

17.06.2019

atr.jpgKokneses novada dome no 2019. gada 18. jūnija līdz 8. jūlijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā: "Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?"

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par Kokneses novada nākotni un izteikt savu viedokli, piedaloties publiskajā apspriešanā! Aizpildot aptaujas lapu, jūs paudīsiet savu izvēli! Rosinām to pamatot, uzrakstot arī komentāru savai atbildei.

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu "Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu", kurš paredz līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kuras spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Lasīt visu ziņu

Publiskajā apspriešanā pausto viedokļu apkopojums

04.04.2019

Kokneses novada dome ar 2019. gada 27. februāra lēmumu Nr. 4.16. laikā no 2019. gada 1. marta līdz 31. martam izsludināja publisko apspriešanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Kokneses novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam. Iedzīvotāji savu viedokli varēja paust, aizpildot aptaujas anketu klātienē vai elektroniski pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv. 2019. gada 4. martā Kokneses tūrisma informācijas centrā tika organizēta iedzīvotāju tikšanās ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju un speciālistiem. Tikšanās reizē dalībnieki izteica pārliecību par atbalstu pilsētas statusa noteikšanai Kokneses ciemam.

Iedzīvotāju viedoklis noskaidrots, apkopojot aptaujas rezultātus. Aptaujā "Iedzīvotāju viedoklis par novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam" piedalījās 158 respondenti. No iesniegtajām anketām 96 aizpildītas elektroniski, bet 62 anketas iesniegtas papīra formātā. Par pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam ir balsojis 131 respondents jeb 82,9% aptaujas dalībnieku, bet noraidošu atbildi ir snieguši 27 iedzīvotāji  jeb 17,1%.

Lasīt visu ziņu

Publiskā apspriešana par koku ciršanu ciema teritorijā publiski pieejamā objektā

29.04.2016

p4280005_1.jpgAdrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, kadastra Nr. 32600130421002, I.Gaiša Kokneses vidusskola.

Kokneses vidusskolas teritorijā paredzēts nozāģēt vienu sudrabegli. Tas jādara, sakarā ar I.Gaiša Kokneses vidusskolā plānotajiem teritorijas labiekārtošanas darbiem – celiņu bruģēšanu, jauna laukuma izveidi un skolas apzaļumošanu. Esošā sudrabegle atrodas veicamo darbu teritorijā, tika stādīta kā dekoratīvs stādījums un ir jau stipri pāraugusi un zaudējusi savu dekoratīvo nozīmi. Egle aizsedz skatu skolēniem un citiem dalībniekiem skolas svinīgajos pasākumos. Egles sakņu sistēma nomāc citus blakus esošos dekoratīvos stādījumus un bojā celiņu segumu. Skolas labiekārtošanas projekta autore minēto egli projektā nav paredzējusi.

Iebildumu vai priekšlikumu gadījumā sazināties ar Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāju Benitu Peciņu: benita.pecina@koknese.lv , tel. 29421728.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Daugavas izpētes rezultātu publiskā apspriešana

22.01.2016

img_0599_4.jpgPēc Kokneses novada domes iniciatīvas sadarbībā ar Pļaviņu novadu, Salas novadu, Krustpils novadu, Aizkraukles novadu, Jaunjelgavas novadu un Jēkabpils pilsētu 2015.gada pavasarī nodibinājumam “Vides risinājumu institūts” tika pasūtīts izstrādāt Daugavas upes, posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģiju un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top