Lapas karte
AA+A++
A AAA

Neesiet vienaldzīgi! Izsakiet savu viedokli publiskajā apspriešanā par Kokneses novada nākotni!

17.06.2019

atr.jpgKokneses novada dome no 2019. gada 18. jūnija līdz 8. jūlijam izsludina publisko apspriešanu jautājumā: "Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?"

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par Kokneses novada nākotni un izteikt savu viedokli, piedaloties publiskajā apspriešanā! Aizpildot aptaujas lapu, jūs paudīsiet savu izvēli! Rosinām to pamatot, uzrakstot arī komentāru savai atbildei.

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu "Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu", kurš paredz līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kuras spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno īstenot administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), bet sabiedrībai nav sniegts pārskats par to, kā reforma ietekmēs pašvaldības pakalpojuma saņēmējus - nav informācijas par finansiālo un sociālo ietekmi uz novada iedzīvotājiem, kā rezultātā būtiski var mainīties likumā  "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apjoms, kvalitāte un pieejamība, kas vistiešākā veidā skars Kokneses novada iedzīvotājus.

Neskatoties uz Kokneses novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, ir tapis zināms, ka ATR ietvaros Kokneses novadu ir paredzēts pievienot citiem novadiem. Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Kokneses novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.

Pašvaldība uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses.

Ar publiskās apspriešanas rezultātiem tiks iepazīstināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, kurš 18. jūlijā Aizkraukles kultūras namā tiksies ar Aizkraukles reģiona pašvaldību deputātiem.

 Publiskās  apspriešanas aptaujas lapu saņemt, aizpildīt un iesniegt var:

1.    klātienē:

1.1.   Kokneses  novada domes administratīvajā ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā;

1.2. Kokneses pagasta bibliotēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā;

1.3. Ratnicēnu bibliotēkā, Bormaņos, Kokneses pagastā, Kokneses novadā;

1.4. Bebru pagasta pārvaldes administrācijas ēkā “Papardēs”, Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā;

1.5. Iršu pagasta  pārvaldes administrācijas ēkā “ Kūlēnos”, Iršu pagastā, Kokneses novadā.

2. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA lejupielādē, izdrukā, aizpildi un iesniedz kādā no augstāk minētajām pašvaldības iestādēm.

3. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA  elektroniskai aizpildīšanai un attālinātai aptaujas lapas iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu (nosūtot uz e-pastu  dome@koknese.lv ).


Kokneses novada prezentācija

Karte: Administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top