Lapas karte
AA+A++
A AAA

Notikusi Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriede, publiskā apspriešana turpinās līdz 4.oktobrim.

24.09.2019

img_1466.jpg2019. gada 19. septembrī Kokneses tūrisma informācijas centrā notika Kokneses novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam 1. redakcijas (turpmāk tekstā – Attīstības programma) sabiedriskā apspriede, kurā, klātesot novada vadībai, speciālistiem un Kokneses novada iedzīvotājiem, tika prezentēti nākamā plānošanas perioda rīcības virzieni un prioritātes.

Ar 2019.gada 31.janvāra Kokneses novada domes lēmumu Nr.8.1 (protokols Nr.3) tika uzsākta Attīstības programmas izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai un īstenošanai. Attīstības programmu izstrādā SIA "Konsorts".

Paldies koknesiešiem, kuri ieradās uz sabiedrisko apspriedi, kā arī atgādinām, ka interesenti klātienē vai elektroniski ar Attīstības programmas materiāliem var iepazīties:

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus par Attīstības programmas projekta redakciju iespējams iesniegt līdz 2019. gada 4.oktobrim:

  • Klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113,
  • elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: dome@koknese.lv,
  • elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājas Andas Mikālas tālr.: 27097953, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv.

  

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top