Lapas karte
AA+A++
A AAA

Publiskajā apspriešanā pausto viedokļu apkopojums

04.04.2019

Kokneses novada dome ar 2019. gada 27. februāra lēmumu Nr. 4.16. laikā no 2019. gada 1. marta līdz 31. martam izsludināja publisko apspriešanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par Kokneses novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam. Iedzīvotāji savu viedokli varēja paust, aizpildot aptaujas anketu klātienē vai elektroniski pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv. 2019. gada 4. martā Kokneses tūrisma informācijas centrā tika organizēta iedzīvotāju tikšanās ar Kokneses novada domes priekšsēdētāju un speciālistiem. Tikšanās reizē dalībnieki izteica pārliecību par atbalstu pilsētas statusa noteikšanai Kokneses ciemam.

Iedzīvotāju viedoklis noskaidrots, apkopojot aptaujas rezultātus. Aptaujā "Iedzīvotāju viedoklis par novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam" piedalījās 158 respondenti. No iesniegtajām anketām 96 aizpildītas elektroniski, bet 62 anketas iesniegtas papīra formātā. Par pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam ir balsojis 131 respondents jeb 82,9% aptaujas dalībnieku, bet noraidošu atbildi ir snieguši 27 iedzīvotāji  jeb 17,1%.

chart1_2.jpg
Lielākā daļa respondentu uzskata, ka pilsētas statuss garantēs lielāku Kokneses un Kokneses novada patstāvību. Kokneses pilsētas statuss cels iedzīvotāju pašapziņu, vairos patriotisma jūtas, tiks atgūtas 1277.gadā piešķirtās pilsētas tiesības. Vairāki aptaujas dalībnieki pozitīvi vērtē faktu, ka jau vēsturiski Koknese ir bijusi Hanzas savienības pilsēta, norādot, ka gadiem ilgi Koknese ir vairojusi savu atpazīstamību un ir pelnījusi būt par novada pilsētu, jo ir redzama infrastruktūras attīstība: teritorijas labiekārtošana, ielu sakārtošana, ēku renovācija. Vēl citi respondenti pauž viedokli, ka pilsētas statusa noteikšana veicinās Kokneses straujāku izaugsmi un attīstību, investīciju piesaisti, darbavietu skaita palielināšanos, uzņēmējdarbības pieaugumu, tūristu piesaisti gan pa sauszemi, gan ūdensceļu, tādējādi lepojoties ne tikai ar vēsturiskām vietām, bet arī ar 21. gadsimta cienīgu pilsētvidi. Vienā no respondenta komentāriem teikts: „Vēsturiskais aspekts un nākotnes perspektīvas liek domāt un rada pārliecību, ka apdzīvotas vietas statusa maiņa zināmā mērā palīdzēs uzlaboties Kokneses ekonomiskai attīstībai šī jēdziena plašākā nozīmē.”

Respondenti, kuri neatbalsta novada pilsētas statusa noteikšanu Kokneses ciemam, pauž viedokli, ka novads ir par mazu, lai notiktu attīstība, tam ir neadekvāti liels administratīvais aparāts attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, tam ir jāpievienojas kādam lielākam attīstības centram, lai iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvākus un lētākus pakalpojumus. Daļa respondentu uzskata, ka statusa maiņa sadārdzinās zemes kadastra vērtību un mainīsies nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Veiktās aptaujas rezultātos dominē pozitīva iedzīvotāju attieksme un atbalsts pilsētas statusa noteikšanai Kokneses ciemam.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par viedokļa izteikšanu un piedalīšanos aptaujā!

Aptaujas rezultātu apkopojumu sagatavoja:

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top