Lapas karte
AA+A++
A AAA

Publiskajā apspriešanā „Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?” pausto viedokļu apkopojums

11.07.2019

Kokneses novada dome ar  2019. gada 17. jūnija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 8 laikā no 2019. gada 18. jūnija līdz 8. jūlijam izsludināja publisko apspriešanu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai par iespējamo Kokneses novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām, lūdzot atbildēt uz jautājumu: "Vai Jūs atbalstāt Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?" Iedzīvotāji savu viedokli varēja paust, aizpildot aptaujas anketu klātienē Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs, Kokneses pagasta un Ratnicēnu bibliotēkās vai elektroniski (ar elektroniski parakstītu dokumentu ) pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

 Publiskajā apspriešanā piedalījās 214 respondenti. Ar atbildi "Jā, atbalstu Kokneses novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu" nobalsojuši 193 iedzīvotāji jeb 90,2 %.

  Ar atbildi "Nē, atbalstu pievienošanu Aizkraukles novadam" nobalsojuši 12 respondenti jeb 5,6 %.  Par nederīgām tika atzītas  9 aptaujas  anketas jeb 4,2 %.

 Lielākā daļa respondentu ir pārliecināti, ka Kokneses novads sevi ir pierādījis kā spēcīgs, uz attīstību vērsts patstāvīgs novads. Iedzīvotāji vēlas dzīvot patstāvīgā, neatkarīgā novadā ar senu vēsturi un plaukstošu nākotni. Viņuprāt, pašreizējā Kokneses novada  administratīvā teritorija ir optimāla, kas nodrošina Kokneses un Latvijas valsts attīstību. Novada pastāvēšanas desmit gados ir notikusi pozitīva izaugsme, veiksmīgi attīstās uzņēmējdarbība, ir aktīva un radoša kultūras un sporta dzīve.

Respondenti atzinīgi novērtē pašvaldības paveikto infrastruktūras sakārtošanā, uzsverot, ka Kokneses novads ir pašpietiekams, spējīgs īstenot iedzīvotāju intereses. "Apvienojoties Kokneses, Bebru un Iršu pagastiem, ir izveidojies kompakts "dzīvotspējīgs" Kokneses novads. Jūtam, ka ir izveidojusies sapratne un draudzīgas saites starp Kokneses, Bebru un Iršu iedzīvotājiem," teikts vienā no komentāriem.

Pamatojot savu viedokli, iedzīvotāji uzsver, ka neatbalsta jauna novada izveidi bijušā Aizkraukles rajona robežās. Daži aptaujas dalībnieki atzīst: "Kokneses novads ir Vidzemes novads, mums nav jābūt Sēlijā."

Pēc iedzīvotāju domām, teritoriālajai reformai nav loģiska pamatojuma. "Uz šo brīdi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) nav sniegusi pārliecinošus argumentus, ka lielāki novadi spēs veiksmīgāk veicināt attīstību reģionos," norāda vairāki respondenti. 

Vairākkārt tiek izteikts viedoklis, ka Latvijā varētu būt divu līmeņu pašvaldības – novadi un apriņķi. Kokneses novadam būtu jābūt kā patstāvīgam novadam iekļautam apriņķī.

Ļoti maz viedokļu izteica atbilžu sniedzēji, kuri atbalsta Kokneses novada pievienošanu Aizkraukles novadam. Daži no respondentiem uzskata, ka Kokneses novads kā atsevišķa administratīva teritorija nevar iedzīvotājiem nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus - Medicīnas centrs, VID filiāle un citas iestādes atrodas Aizkrauklē. Vēl daži aptaujas dalībnieki savu atbildi pamato ar nākotnē vēl paveicamajiem darbiem infrastruktūras uzlabošanā.

Veiktās aptaujas rezultātos dominē iedzīvotāju vēlme saglabāt Kokneses novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par viedokļa izteikšanu un piedalīšanos aptaujā!

Kokneses novada domes

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top