Lapas karte
AA+A++
A AAA

Apmācības izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem, medicīnas māsām u.c. ar šo jomu saistītiem speciālistiem.

28.05.2018

pavariem.jpgVeselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)

Apmācības izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem, medicīnas māsām u.c. ar šo jomu saistītiem speciālistiem.

Mērķis: 2018. un 2019. gadā karjeras portāls Prakse.lv īsteno Veselības ministrijas projektu visā Latvijā, ar mērķi pilnveidotizglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošo pavāru, pārtikas tehnologu, medicīnas māsu u.c. ar šo jomu saistīto speciālistu teorētiskās zināšanas par veselīga uztura jautājumiem un praktiskās iemaņas veselīga un pilnvērtīga uztura pagatavošanā, saņemot praktiskus padomus, kurus turpmāk varēs pielietot ikdienā, t.sk., profesionālo uzdevumu veikšanai.

Mērķauditorija: izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošie pavāri, pārtikas tehnologi, medicīnas māsas u.c. ar šo jomu saistītie speciālisti.

Izvēlētā metodika: diskusija ar dalībniekiem, teorijas prezentācija, izmantojot PPT, praktiskie grupu darbi, analizējot un veidojot informāciju, praktiskie grupu darbi ēdienu gatavošanā.
Laiks: 2018. gada 1. jūnijā, plkst. 9:00

Norises vieta: Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta – Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135

DARBA PLĀNS

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top