Lapas karte
AA+A++
A AAA

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

1. Kas man jādara, lai varētu saņemt izziņu?

Nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, un iesniegumu jāiesniedz Kokneses novada domē.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • Iesniegums
  • Nekustamā īpašuma atsavināšanas līgums (ja iesniegumu sūta pa pastu, līguma kopijai jābūt notariāli apstiprinātai)

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām


4. Kādi ir ar izziņu saistītie normatīvie akti?

  • LR likums „ Par pašvaldībām”
  • KM 28.09.2010. noteikumi Nr.919 „ Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”
  • LR Civillikums
  • Pakalpojuma pamata apraksts portālā www.latvija.lv

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bez maksas.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izziņu izsniedz: Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts; Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

Lēmumu pieņem 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts. Domes sekretāre Dzintra Krišāne, tālrunis: 65133630 vai 26308385, e-pasts: dzintra.krisane@koknese.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top