Lapas karte
AA+A++
A AAA

Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību


1. Kas man jādara, lai varētu saņemt rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai vai

komercdarbībai iekšējos ūdeņos Daugavas upes-Pļaviņu ūdenskrātuvē Kokneses novada

 administratīvajā teritorijā?

Jāaizpilda un jāiesniedz attiecīgs iesniegums, saskaņā ar Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija

Saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 "Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses

 novada pašvaldībā"    (turpmāk -Noteikumi)

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

  • Iesniegums

Sagatavots saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu pašpatēriņa zvejai un 2. pielikumu komerczvejai.

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa Noteikumu 1.pielikums pašpatēriņa zvejai

Iesnieguma veidlapa Noteikumu 2.pielikums komerczvejai

4. Kādi ir ar izziņu saistītie normatīvie akti?

Kokneses novada domes 2020.gada 8.jūlija saistošie noteikumi Nr.6/2020

"Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses novada pašvaldībā".     

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

Samaksa noteikta ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 2.1.pielikumu vai izsolē nosolīto.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un nomas līguma  termiņš.

Lēmumu pieņem  Zvejas licencēšanas komisija. Zvejas tiesību noma uz vienu gadu.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Koknese, Kokneses pagasts.

 Domes Zvejas licencēšanas komisijas sekretāre Ligita Kronentāle

tālrunis: 29716779, e-pasts: ligita.kronentale@koknese.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top