Lapas karte
AA+A++
A AAA

Tirdzniecības atļauju saņemšana Kokneses novadā

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

Fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju izbraukuma tirdzniecībai.

Jānomaksā nodeva Kokneses novada pašvaldības bankas kontā attiecīgajās bankās.

Pēc pašvaldības nodevas samaksas, pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

Tirdzniecības vietā var nebūt tirdzniecības atļauja, bet obligāti jābūt dokumentam, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu, ja to prasa pašvaldības saistošie noteikumi.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

3.Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 1. Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
 2. Kokneses novada domes 30.09.2009.saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
 3. Pakalpojuma pamata apraksts portālā www.latvija.lv

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

 1. Pašvaldības speciāli norādītās vietās – laukumā pie veikala „Maxima” Kokneses pagastā, laukumā pie V.Jākobsona muzeja Bebru pagastā un laukumā pie Iršu pagasta pārvaldes pārtikas un rūpniecības preču (izņemot alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecība) mazumtirdzniecība ir bez maksas.
 2. Tirdzniecībai ar alu un karstvīnu gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās - 21.34 EUR
 3. Tirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās - 14.23 EUR
 4. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība no specializētiem autoveikaliem, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence - 42.69 EUR
 5. Nodeva iekasējama par katru tirdzniecības vietas izmantošanu publiskās vietās par diennakti.
 6. Nodeva pilnā apjomā nomaksājama pirms tirdzniecības uzsākšanas.
 7. Nodeva par tirdzniecību iemaksājama novada domes vai pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitāma pašvaldības bankas kontā.
 8. Ja tirdzniecības vietā viens maksātājs vienlaikus tirgojas ar vairākiem produkcijas veidiem, pašvaldības nodeva tiek iekasēta tikai par viena veida produkciju, kurai noteikta lielāka samaksa.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Atļauju izsniedz:

 1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts;
 2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts;
 3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts.
Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

Lēmumu pieņem 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

 1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts; Tālrunis: 65133630 vai 26308385
 2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts; Tālrunis: 65164291 vai 29142183
 3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts; Tālrunis: 65163635 vai 26349493
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top