Lapas karte
AA+A++
A AAA

Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Kokneses novadā

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

  1. Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
  2. Kokneses novada domes 30.09.2009.saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
  3. Pakalpojuma pamata apraksts portālā www.latvija.lv

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar pieņemto lēmumu.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Atļauju izsniedz:

  1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, LV-5113;
  2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts, LV-5135;
  3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, LV-5108
Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

Lēmumu pieņem 20 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

  1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts; Tālrunis: 65133630 vai 26308385
  2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts; Tālrunis: 65164291 vai 29142183
  3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts; Tālrunis: 65163635 vai 26349493
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top