Lapas karte
AA+A++
A AAA

Bērnudārzs "Gundega" zied jau 55 gadus!

24.01.2022

gundega-5.jpgZiemas vidū, 22. janvārī, Kokneses pirmsskolas izglītības iestāde ar saulaino pavasara puķes vārdu "Gundega" sagaidīja 55. dzimšanas dienu. Bērnudārzu par savu saulaino bērnības stūrīti sauc vairākas koknesiešu paaudzes. Jubilejas reizē bērnudārza kolektīvs sūta sveicienus saviem bijušajiem kolēģiem un visiem, kuriem "Gundegas" vārds vienmēr saistīsies ar bērnības atmiņām.

No 2012. gada pirmsskolas izglītības iestādes "Gundega" vadītāja ir Rita Gabaliņa. Desmit darba gados, pateicoties Kokneses novada pašvaldības atbalstam, bērnudārza ēka ir ieguvusi jaunu veidolu. "Gaišās telpas un labiekārtotā iestādes apkārtne rada mājīgu vidi, kurā mums visiem prieks darboties un veikt savu galveno misiju: rosināt bērnus spert pirmos soļus zināšanu pasaulē. Pati lielākā vērtība ir mūsu kolektīvs – savu darbu mīloši cilvēki. Lai arī šoreiz nebija nenotika kopīgs dzimšanas dienas pasākums, katrā grupiņā radījām svētku sajūtu," teic Rita Gabaliņa.

Pirmais bērnudārzs Daugavas krastā

Bērni, kuri tagad apmeklē bērnudārzu, izaugot lieli, atcerēsies savu "dārziņu" Lāčplēša ielā 7, bet pašiem pirmajiem audzēkņiem vienmēr atmiņās paliks pirmā bērnudārza mājvieta Daugavas krastā pie Kokneses parka. Ja mēs rakstītu grāmatu par bērnudārza izveidi Koknesē, tad pirmais ieraksts sāktos ar 1967. gada 22. janvāri, kad sāka darboties četras bērnudārza grupas un tajās varēja uzņemt 45 bērnus. Pirmā bērnudārza vadītāja bija Skaidrīte Briede, pirmās darbinieces - audzinātājas Anita Svētiņa, kuru vienmēr atcerēsimies arī kā dzejnieci, un Austra Sārta, auklīte Anna Jegorova. Bērnudārzs sākotnēji  ir bijis Kokneses MRS pakļautībā.

"Ar sirsnību un pateicību kolektīvs atminas savus ilggadējos darbiniekus, viņu personību starojumu un radošumu. Bērni un vecāki ļoti mīlēja Austru Sārtu, kuru mīļi dēvēja par Austruku, nu jau viņa mēro mūžības ceļu. Mūsu vidū vairs nav arī auklīte Anna Jegorova un audzinātāja Vija Laduzāne, kurai piemita brīnišķīga prasme salmu dekoru veidošanā. Stipru veselību vēlam bijušajai audzinātājai Agrai Eriņai, kura ar lielu aizrautību sniegiem bagātajās ziemās mācīja bērniem slēpošanu, veidoja milzīgas sniega figūras.  Agra Eriņa ir viena no četrām ilggadējām pensionētajām darbiniecēm. 44 gadus pavāres darbā aizvadījusi Rasma Taukule, ilgus darba gadus bērnudārzam veltījušas Daina Šabanova un Aldona Kantsone," stāsta iestādes vadītājas vietniece Ina Požarska.

Šobrīd bērnudārzā strādā trīs darbinieces, kuras savas darba gaitas uzsāka vecajā bērnudārza ēkā: pavāre Tereza Varslavova, kuras darba stāžs ir 40 gadi, vadītājas vietniece saimnieciski administratīvajā darbā Liene Andžāne strādā 37 gadus, bet šuvēja un veļas pārzine Ludmila Maļikena 38 gadus.

Uzticīgas savam kolektīvam

Vairāk nekā 25 gadus "Gundegu" par savu vienīgo darbavietu sauc pedagoģes Agrita Zālīte, Gunta Ķibilde, Ina Požarska, Silvija Strode, Inga Skrebele, Inguna Solovjova, Benita Lagoša, Jeļena Bahromkina, Elita Vaivade un Linda Ādamsone, kā arī tehniskā darbiniece Silvija Ancelāne.

No 1972. līdz 1978. gadam bērnudārzu vadīja Terēza Zeļenkeviča, bet 1982. gadā vadītājas Silvijas Īlenānes darbības laikā (1979.- 1984.) tiek uzsākta jaunās bērnudārza ēkas celtniecība. 1982. gadā konkursa rezultātā bērnudārzs iegūst "Gundegas" vārdu.

1984. gadā par bērnudārza vadītāju kļūst Aija Svētiņa. 1985. gada pavasarī ir pēdējais bērnudārza izlaidums pie estrādes, jo tā paša gada 9. decembrī durvis ver jaunais bērnudārzs Kokneses centrā un sākas jauna ēra "Gundegas" dzīvē. 80. gados iestādē darbojās 12 grupas, kurās tika uzņemts rekordliels skaits – 280 bērni. Ina Požarska stāsta, ka uz Kokneses bērnudārzu tika vesti arī bērni no Aizkraukles, kā arī no citiem pagastiem. Savukārt 90. gados bērnu skaits strauji samazinājies, bet šobrīd bērnudārzā ir piepildītas deviņas grupas ar 186 bērniem.

No 1995. līdz 2011. gadam bērnudārzu vadīja Daiga Dūniņa, un šajā laikā tika izveidots spēcīgs profesionāls kolektīvs. Vadītāja piešķīra lielu nozīmi bērnu kustību aktivitātēm, fiziskajai veselībai un drošībai, nodarbību sarakstā iekļaujot ritmiku, ārstniecisko vingrošanu un veselības mācību. Turpināja labi iesāktās tradīcijas, arī "Gundegas" vārdadienas svinēšana 28. aprīlī. "Par savu "dārziņa" dziesmu saucam Raimonda Paula komponēto melodiju ar Guntara Rača vārdiem," teic Ina Požarska. Krāšņs koncertuzvedums izdevās 2017. gadā, kad  "Gundegas" vārdadienā tika svinēta bērnudārza 50. dzimšanas diena.

Nozīmīgs pašvaldības atbalsts

"Atskatoties uz bērnudārza bagātajiem gadiem, ar gandarījumu varam atzīt, ka Kokneses novada pašvaldība ir ļoti daudz  ieguldījusi tā izaugsmē. Ir veikta ēkas siltināšana un teritorijas labiekārtošana, vērienīgs iekštelpu remonts, iegādātas jaunas mēbeles. Ikviens, kurš pirmo reizi ienāk iestādē, priecājas par gaišajām un gaumīgi iekārtotajām telpām. Par šo acīm tīkamo rezultātu esam pateicīgi dizainerei Gitai Tenisai. Ļoti novērtējam pašvaldības sapratni un atbalstu arī mācību procesā, jo aktīvajā rīta cēlienā grupās strādā divas skolotājas, tas ir ļoti svarīgi, ja katrā grupā ir 24 bērni. Ceram, ka šo atbalstu saņemsim arī turpmāk. Mums ir arī speciālais pedagogs, bet vairāk nekā gadu strādājam bez psihologa,  šis speciālists mums ir ļoti nepieciešams," atzīst iestādes vadītāja.

Ļoti veiksmīga sadarbība "Gundegai" izveidojusies ar līdzšinējo Kokneses novada Sociālo dienestu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu, Kokneses bibliotēku, Kokneses Mūzikas skolu un Kokneses sporta centru, jo, iepriekš piesakoties, bērni ar pavadošo personu var apmeklēt peldbaseinu trīs reizes nedēļā. "Katru gadu maija nogalē bērnudārza bērni – topošie pirmklasnieki dodas ciemos uz Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolu, lai iepazītos ar vietu, kur sāksies skolas gaitas. Savukārt mūsu skolotāji lieliski sadarbojas ar vidusskolas pedagogiem, kopīgi analizējot, kas vēl ir jāuzlabo mācību procesā, gatavojot bērnus pirmajām skolas gaitām," stāsta Ina Požarska.

Svētki bērnu priekam

Liels ieguvums ir iestādes teritorijā izveidota āra skatuve, kuru šajā laikā katra grupiņa atsevišķi izmanto saviem mazajiem pasākumiem. "Diemžēl šobrīd mums ir tikai viena āra nojumīte, jo vecās nojumes savu laiku bija nokalpojušas un tika demontētas. Ļoti ceram, ka arī šo vēlmi drīzumā piepildīsim," teic iestādes vadītāja.

Aizvadītā gada nogalē, gaidot Ziemassvētkus, bērnu priekam skolotājas, kuras ikdienā nestrādā grupās un administrācijas darbinieces iestudēja izrādi pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem "Ziemassvētki Zvārguļu ciemā". "Tagad visi svētki ir bērnu priekam. Ja iepriekš uz Ziemassvētkiem ciemos aicinājām bērnu vecākus un bērni gatavoja priekšnesumus, tad šajā laikā mēs radām svētkus bērniem, ko arī nosaka jaunās kompetences. Katru grupiņu iepriecinājām ar izrādi, pēc tam bija rotaļas un Ziemassvētku vecīša sagaidīšana. Tā bija liela slodze, jo divu dienu laikā parādījām izrādes visām grupiņām, bet reizē tas bija liels prieks un gandarījums," atklāj Ina Požarska, viena no izrādes tēlotājām. "Mums ir talantīgs un radošs kolektīvs. Šī izrāde to vēlreiz apliecināja!" ar lepnumu par savām darbiniecēm teic Rita Gabaliņa. Viņa atzīst, ka šajā laikā bērni ļoti gaida svētkus, izjūt lielāku prieku kā iepriekš, kad ikdiena bija pārsātināta ar pasākumiem: "Bērni ir kļuvuši arī daudz patstāvīgāki, jo vecāki viņus atved līdz "dārziņam", kur sagaida dežurante un grupas skolotājas. Mazie ķipari, piemēram,  ātrāk apgūst ģērbšanās prasmi."

Dāviniet mīlestību!

Savam kolektīvam veltot vissirsnīgākos pateicības vārdus, iestādes vadītāja uzsver, ka šis laiks pierāda, cik ļoti bērnudārzi ir vajadzīgi, bet cik ļoti valstiskā līmenī ir nenovērtēti pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki. "Skolotāju palīgi un tehniskie darbinieki strādā par minimālo atalgojumu, nekad nav saņēmuši piemaksas. Diendienā šie cilvēki kā mazie zobratiņi iekļaujas kopīgajā ritējumā, jo viņu darbs ir ļoti vajadzīgs, bet nav atbilstoši novērtēts. Es varu tikai saviem darbiniekiem pateikt vislielāko paldies. Paldies, ka viņi ir man līdzās ar savu darba prieku un neizsīkstošo enerģiju, " savu pārliecību pauž Rita Gabaliņa. Arī viņas kolēģe Ina Požarska piebilst, ka bērnudārzā strādā tikai sava darba entuziasti: "Garāmgājēji te ilgi neuzkavējas. Mums ir stiprs un saliedēts kolektīvs, ja vajadzīgs, cits par citu iestājamies."

"Gundegas" gadu rakstā mēs varētu izlasīt daudz krāsainas lapaspuses gan par pacietīgo ikdienas darbu, cenšoties katrā bērnā atraisīt izziņas prieku, dāvāt māju sajūtu, gan par skaisti svinētiem svētkiem un izlolotām tradīcijām, apjaušot, cik svarīgi bērna dzīves pirmajos gados veidot gaišu pasaules redzējumu.

Uz jautājumu, ko "Gundegas" kolektīvs vēlētos saņemt dzimšanas dienā, iestādes vadītāja Rita Gabaliņa teic: "Apkārtējo cilvēku, bērnu vecāku mīlestību, jo mēs no sirds darām savu darbu un mīlam bērnus, kuri mums uzticēti."

Daudz laimes dzimšanas dienā visiem, kuri piederīgi bērnudārza "Gundega" saimei!

Sarmīte Rode

 1. foto: Kokneses PII "Gundega" kolektīvs 2019. gadā.

 3. foto: Pirmā bērnudārza ēka.

 4. foto: Bērnudārza pirmais izlaidums. No kreisās: Ilga Zīverte, Austra Sārta, Anita Svētiņa, Anna Jegorova. Audzēkņi: Jānis Zinovskis, Ingrīda Parole, Māris Pētersons.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top