Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Atbalsts skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros

04.12.2018

logo_3.jpgKokneses novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kura ietvaros Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Lasīt visu ziņu

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)

logo_atbalsts_izglitojamo_kompetencu_attistibai.jpgSākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Bebru pamatskolā:

Mācību saturs:

 • Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Bebru pamatskolā 1.-4. Klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

 • Pulciņš “Jaunais ķīmiķis” Bebru pamatskolā 5.-9.klasēm
 • Robotikas pulciņš 1-6.klasēm

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā:

Mācību saturs:

 • Logopēda konsultācijas ārpus mācību stundām Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 5.-6.klasēm
 • Diskusiju klubs “Prezentēšanas māksla” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā 10.-12.klasēm

Ārpus stundu pasākumi:

 • Radošā darbnīca “Mazie ķīmiķi 2.-4.klasēm” Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā
 • Ķīmiķu radošā darbnīca 5-6.klasēm
 • Pulciņš “Saistošā ķīmija 7.-9.klasēm”
 • Robotikas pulciņš 1.-.4.klasēm
 • Robotikas pulciņš 5.-.6.klasēm
 • Radošās darbnīcas “Modolēšana 8.-.9.klasēm”
 • Radošās darbnīcas “Tradīcijas un mode 7.-.9 klasēm”
 • Radošās darbnīcas “Vide un tēlotājmāksla 6.-.9 klasēm””

Mācību saturs: Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un  Bebru pamatskolā:

 • Zinātkāres centra “ZINOO Cēsis” apmeklējums 5.-9.klasēm
 • Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” apmeklējums 5.-9.klasēm

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektā plānotās izmaksas Kokneses novadam 2017.-2018. gadam ir 39 568,10 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 33 632,89 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5  935,21 EUR. 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas un Bebru pamatskolas skolēni mācību vizītē apmeklē zinātkāres centru ZINOO un Latvijas Nacionālo bibliotēku

06.06.2018

logo_atbalsts_izglitojamo_kompetencu_attistibai.jpg2018.gada 23.maijā Bebru pamatskolas un 31.maijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni apmeklēja zinātkāres centru “ZINOO” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

1.jpgZinātkāres centrā “ZINOO” skolēniem tika dota iespēja apmeklēt interaktīvas un izglītojošas nodarbības. Nodarbību mērķis bija  praktiski atspoguļot inženierzinātņu spektru un ieinteresēt jauniešus apgūt kādu no inženierzinātņu nozarēm.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni mācību vizītē apmeklē Interešu izglītības centru "Lielvārdi”

09.05.2018

1_1.jpgeraf_logo.jpg2018.gada 9.maijā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni apmeklēja Interešu izglītības centru "Lielvārdi” un Skrīveru meteoroloģisko staciju.

Interešu izglītības centrā "Lielvārdi” viņi visi piedalījās sekojošās nodarbībās: ” 3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” un “Elektronikas pamati”, kurās guva priekšstatu par to, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto. Skolēni paši iemēģināja roku telpiskajā modelēšanā, lai saprastu, ka izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts un, galvenais, tas ir aizraujoši! Visi uzzināja, kas ir 3D printeris un iemēģināja to darbībā. Ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību varēja dažādos veidos spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, pielietot rezistorus, tranzistorus un kondensatorus, un tas viss ar elektrisko ķēžu un slēdžu palīdzību.

Lasīt visu ziņu galerija (7)

Jauni pulciņi I.Gaiša Kokneses vidusskolā

19.10.2017

003.jpgGitas Tenisas vadībā Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā sākuši darboties ļoti interesanti pulciņi:

·         Vide un tēlotājmāksla, kurā aicināti darboties 6.-9.klašu skolēni. Šajās nodarbībās ar vienkāršiem uzdevumiem skolotāja cenšas veidot izpratni, kas ir tēlotājmāksla un kā tā izpaužas.

·         Tradīcijas un mode. Arī šajās nodarbībās aicināti 6.-9.klašu skolēni. Daži skolēni mainās un piedalās tikai atsevišķās nodarbībās, citi apmeklē nodarbības regulāri. Arī šajās nodarbībās uzdevumi ir īsi un ātri padarāmi.

·         Prezentācijas māksla – vairāk domāta 10.-12.klašu skolēniem. Trīs interesenti izteikuši vēlēšanos piedalīties Biznesa ideju konkursā, ko organizē Kokneses novada dome. Skolotāja viņiem palīdz sagatavot projektu. Vēl šajās nodarbībās tiks veidots priekšstats par vizītkartes un portfolio veidošanu un izmēģināti dažādi netradicionāli prezentēšanas paņēmieni.

Lasīt visu ziņu galerija (9)

Mazo ķīmiķu darbnīca sākusi darbu!

16.10.2017

20171009_145800.jpgŠogad I.Gaiša Kokneses vidusskolā uzsākuši darbu daži jauni un interesanti pulciņi. Starp tiem arī Mazo ķīmiķu darbnīca, kuru vada skolotāja Maija Ancāne. Pirmajā nodarbībā visiem tika saldumiņš - pašu gatavoti cukurgailīši! Pulciņa nodarbībās skolēni mācās strādāt ar laboratorijas traukiem un piederumiem, apgūst vienkāršākos darba paņēmienus: vielu svēršanu, vielas tilpuma mērīšanu, karsēšanu.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Uzsākts īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001)

06.10.2017

logo_pulcini_proj.jpgSākot jauno mācību gadu, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Bebru pamatskolā tika uzsākts projekts, kura ietvaros tiek finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Lielākā finansējuma daļa tiks atvēlēta mūsdienās augstu vērtētajai STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un skolēnu intereses veicināšanai.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top