Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts "AttractiveFORyou"

Uzlaboti tūrisma pakalpojumi Latvijas un Lietuvas partnerpilsētās. Noslēdzas projekts "AttractiveFORyou"

28.06.2019

kokneses_pilsdrupas.jpglatlit_logo_lat_full_cmyk.jpgPašā tūrisma sezonas plaukumā noslēdzas projekts "AttractiveFORyou" jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211, ko Kokneses novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centru un Pluņģes rajona pašvaldību laika posmā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Projekts tika īstenots ar mērķiattīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Lasīt visu ziņu galerija (11)

Projekts "AttractiveFORyou" Nr.LLI-211

lat_lit_sad.jpg

Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana (Development of sustainable tourism services through joint solutions - AttractiveFORyou) Nr.LLI-211

Četri projekta partneri:  vadošais partneris - Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs, Pluņģes rajona pašvaldības administrācija.

Mērķis -  attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Ir pierādīts, ka tūrisma galamērķiem, kas atrodas vairāk kā vienas stundas brauciena attālumā no galvaspilsētas, nepieciešams iesaistīt daudz vairāk resursu, zināšanu un kapacitātes, lai palielinātu potenciālo tūristu interesi un piesaistītu viņus pavadīt vairāk kā vienu dienu galamērķa apkārtnē. Katrs projekta partneris sastopas ar šo problēmu. Kopējā tūrisma eksporta tirgū vienas atsevišķas vietas piedāvājums bieži vien nespēj būt konkurētspējīgs,   tādēļ gandrīz vienīgā iespēja šādām vietām attīstīties

kā tūrisma galamērķiem, ir apvienot resursus. Tieši tādēļ ir radusies šī partnerība.

Projekta ieguvumi ir divi vienoti tūrisma maršruti, kas balstīti uz aktīvā tūrisma un kulinārijas tūrisma piedāvājumiem, četri profesionāli, labi aprīkoti, uzlaboti pašvaldību tūrisma informācijas biroji, pieredzes vizīte uz projekta partneru pilsētām, lai tūrisma profesionāļiem sniegtu iespēju iepazīt labās prakses piemērus, divas mediju un tūroperatoru vizītes, gidu rokasgrāmatas izdošana, aizraujošas virtuālās tūres.

Projekta mērķa grupa ir ārzemju (kaimiņu) un vietējie tūristi, potenciālie maršrutu un vietu apmeklētāji, mediju pārstāvji, vietējās pašvaldības, kuras tiks iesaistītas pieredzes vizītes braucienos un citās aktivitātēs. Reklamējot pievilcīgu tūrisma infrastruktūru, pakalpojumus un produktus, projekta partneri cer radīt sadarbības modeli, kas stiprinās tūrisma attīstību pierobežas reģionos.

Projekta aktivitātes:

 • stāvlaukuma izveides un teritorijas labiekārtošanas darbi pie jaunajām Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē, izveidojot gājēju ietves, stāvlaukumu autobusiem un vieglajiem auto, ierīkojot soliņus, informatīvos tūrisma informācijas stendus. Darbus veic SIA “Kvinta BCL” par kopējo summu 80 570,56 eiro.
 • Pluņģes rajona pašvaldības tūrisma centra restaurācijas darbi;
 • aprīkojuma iegāde tūrisma centriem (āra interaktīvie stendi, informācijas ekrāni, tūristu skaitītāji, norādes zīmes u.c.);
 • visiem partneriem kopīgu aktīvās atpūtas un gastronomijas tūrisma maršrutu izveide;
 • katra partnera populārāko apskates objektu virtuālo tūru (360o) izstrādāšana;
 • dalība tūrisma izstādēs Balttour (Rīga) un Adventur (Viļņa);
 • gidu rokasgrāmatas izveide;
 • tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni starp Koknesi, Jēkabpili, Pluņģi un Rokišķiem;
 • tūrisma piedāvājumu prezentēšana lielākajos projekta partneru pasākumos;
 • žurnālistu vizītes.

Projekta izmaksas

 • Projekta kopējās izmaksas, EUR 471 234,46
 • ERAF finansējums, EUR 400 549,29
 • Kokneses novada domes projekta budžets, EUR 139 323,22
 • Kokneses novada domes līdzfinansējums, EUR 13 932,51

Īstenošanas laiks:  01.04.2017.-31.12.2018.

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu  

Projekta vadītāja: Māra Bitāne, T.65133636, 20499940, mara.bitane@koknese.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Lekcijas tūrisma nozares speciālistiem un uzņēmējiem

13.12.2018

img_6914_001.jpglatlit_logo_lat_full_cmyk.jpgKokneses novada domes īstenotā projekta "AttractiveFORyou" jeb "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211 ietvaros notikušas trīs vadošu Latvijas tūrisma nozares speciālistu lekcijas Kokneses un apkārtējo novadu tūrisma uzņēmējiem, tūrisma nozares speciālistiem un interesentiem.

27.novembrī Kokneses novada domē Vidzemes augstskolas docents, tūrisma un vides eksperts Juris Smaļinska lekcijā "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?" bija iespēja uzzināt kā izmantot dabas resursus tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un veicināšanā. Lekcijas dalībnieki varēja iepazīt un analizēt labās prakses piemērus aktīvajā, dabas, kultūras tūrismā, tika sniegti tūrisma produktu mārketinga piemēri un aplūkota sociālo tīklu joma. Varēja gūt ieskatu lauku tūrisma visdažādākajos rakursos, iepazīt garo distanču trašu veidošanu ar Jūrtakas un citiem piemēriem. Tika analizēts Zaļais sertifikāts un latviskais mantojums. Kā nozīmīgs un aptverošs tika piedāvāts ieskats Daugavas ceļa izmantošanas iespējās.

Lasīt visu ziņu galerija (19)

Andra Klepera lekcija "Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas"

11.12.2018 10:00 - 13:00 kur : Aizkraukles novada un Kokneses Tūrisma informācijas centrs

latlit_logo_lat_full_cmyk.jpgLatvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros

 2018.gada 11.decembrī, plkst. 10.00 Kokneses tūrisma informācijas centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē

Andra Klepera lekcija "Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas"

Aicinām Kokneses novada tūrisma uzņēmējus un tūrisma nozares speciālistus pieteikties uz lekciju līdz 7.12.18. pa tālruni:  +371 65161296,  mob.tel.: 29275412 vai e-pastu: turisms@koknese.lv

Dienas kārtība:

 • 09:30 - 10:00 reģistrēšanās
 • 10.00 lekcija
 • 11.15 pauze
 • 11.30 - 13:00 praktiska nodarbība
 • 13.00 noslēguma jautājumi
Lasīt visu ziņu

Lekcijas tūrisma jomas uzņēmējiem un speciālistiem

01.11.2018

latlit_logo_lat_full_cmyk.jpgAizvadīta aktīva un karsta tūrisma sezona, pamazām klāt piezogas rudens rāmums un ir īstais laiks, lai atjaunotu un papildinātu,  iegūtu jaunas zināšanas. Kokneses novada tūrisma uzņēmēji un tūrisma nozares speciālisti, ar projekta „AttractiveFORyou” atbalstu, novembrī un decembrī tiek aicināti apmeklēt lekcijas, kas notiks Kokneses novada domes zālē.  27. novembrī būs iespēja piedalīties Vidzemes augstskolas docenta, tūrisma un vides eksperta Jura Smaļinska lekcijā  "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?" Lekcijā paredzēts aplūkot plašu tēmu loku par dabas resursu izmantošanu tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un veicināšanā. Būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, to analīzi aktīvajā, dabas,  kultūras tūrismā. Tiks sniegti tūrisma produktu mārketinga piemēri un sociālo tīklu joma. Lauku tūrisms visdažādākajos rakursos, lauku labumi, garu distanču trašu veidošana (Jūrtakas u.c. piemēri), zaļais sertifikāts, latviskais mantojums, Daugavas ceļa izmantošana un vēl citas tēmas būs ietvertas lekcijā un būs noderīgas veidojot savus tūrisma produktu piedāvājumus.

Lasīt visu ziņu

Pēdējās aktivitātes projektā "AttractiveFORyou"

08.11.2018

latlit_logo_lat_full_cmyk.jpgKokneses novada domes īstenotais projekts "AttractiveFORyou" jeb "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211 tuvojas noslēgumam. 30.septembrī Jēkabpilī notika projekta noslēguma sanāksme un projekta partneru kultūras kolektīvu dalība Jēkabpils rudens gadatirgū. Koknesi pārstāvēja folkloras kopa "Urgas", Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite un projekta vadītāja Māra Bitāne.

Projekta pēdējos mēnešos līdz šī gada decembra beigām vēl tiks īstenotas vairākas aktivitātes Kokneses novadā saistībā ar tūrisma piedāvājuma uzlabošanu – tiks izveidots audiogids sešās valodās Kokneses pilsdrupās, iegādātas lielformāta spēles āra apstākļiem (puzle, domino, cirks, ķekatas), izveidots dizains pašvaldības reprezentatīvajam stendam dalībai starptautiskajās un reģionālajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, izveidota ar virtuālajām brillēm skatāma virtuālā 360 grādu panorāmas tūre ar 12 populārākajiem apskates objektiem Kokneses novadā.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top