Lapas karte
AA+A++
A AAA

Lekcijas tūrisma jomas uzņēmējiem un speciālistiem

01.11.2018

latlit_logo_lat_full_cmyk.jpgAizvadīta aktīva un karsta tūrisma sezona, pamazām klāt piezogas rudens rāmums un ir īstais laiks, lai atjaunotu un papildinātu,  iegūtu jaunas zināšanas. Kokneses novada tūrisma uzņēmēji un tūrisma nozares speciālisti, ar projekta „AttractiveFORyou” atbalstu, novembrī un decembrī tiek aicināti apmeklēt lekcijas, kas notiks Kokneses novada domes zālē.  27. novembrī būs iespēja piedalīties Vidzemes augstskolas docenta, tūrisma un vides eksperta Jura Smaļinska lekcijā  "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?" Lekcijā paredzēts aplūkot plašu tēmu loku par dabas resursu izmantošanu tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un veicināšanā. Būs iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem, to analīzi aktīvajā, dabas,  kultūras tūrismā. Tiks sniegti tūrisma produktu mārketinga piemēri un sociālo tīklu joma. Lauku tūrisms visdažādākajos rakursos, lauku labumi, garu distanču trašu veidošana (Jūrtakas u.c. piemēri), zaļais sertifikāts, latviskais mantojums, Daugavas ceļa izmantošana un vēl citas tēmas būs ietvertas lekcijā un būs noderīgas veidojot savus tūrisma produktu piedāvājumus.

Juris Smaļinskis ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Dabas izziņa bija iemesls pievērsties ceļošanai jau studenta gados, kad ar velosipēdu vairāku gadu garumā apceļotas trīs Baltijas valstis. Pēc LU beigšanas strādājis gan kā tūrisma gids, gan pie tūrisma un dabas resursu aizsardzības politikas dokumentu izstrādes Vides aizsardzības ministrijā un Ekonomikas ministrijā. Turpat jau desmit gadus strādā LLTA „Lauku ceļotājs”, kur darbs tiek veltīts projektiem, kas saistīti ar praktiskiem tūrisma jautājumiem īpaši aizsargājamās dabas un NATURA 2000 teritorijās. J. Smaļinskis kopš 2003. gada strādā Vidzemes augstskolā, kur studentiem lasa lekcijas par aktuāliem tūrisma un vides jautājumiem, ekotūrismu un ilgtspējīga tūrisma praktiskiem piemēriem. Vairāk kā 200 publikāciju, t.sk. populārzinātnisku un zinātnisku autors, vairāk kā 20 tūrisma ceļvežu un ceļojumu karšu autors, kā arī vairāku grāmatu līdzautors. / Informācija no: www.celotajs.lv /

Savukārt 11.decembrī būs iespēja piedalīties Vidzemes augstskolas asociētā profesora Andra Klepera lekcijā "Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas".  Andris Klepers ir Vidzemes augstskolas lektors un docē kursus gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās, kas ietver gidu darba metodiku, tūrisma tirgvedību, informācijas avotus un interpretāciju, tirgvedības stratēģijas un klasterus konkurētspējas paaugstināšanai, pasākumu mārketingu. Viņš nodarbojas arī ar pētniecību, kur galvenie pētniecības virzieni ietver tūrisma mārketingu, telpisko analīzi un klasterus.

Laipni aicināti visi interesenti, iepriekš piesakoties uz lekcijām līdz 23.11.18. pa tālruni:  +371 65161296 vai +371 29275412 vai e-pastu: turisms@koknese.lv

Aicinām sekot līdzi informācijai www.visitkoknese.lv un https://www.facebook.com/KoknesesTIC/

Projekta "AttractiveFORyou" jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211, mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība.

Projekta īstenošanas laiks ir no 01.04.2017.-31.12.2018. Projekta kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, no tām  400 549,29 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

 Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Darba kārtība šeit

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top