Lapas karte
AA+A++
A AAA

Lekcijas tūrisma nozares speciālistiem un uzņēmējiem

13.12.2018

img_6914_001.jpglatlit_logo_lat_full_cmyk.jpgKokneses novada domes īstenotā projekta "AttractiveFORyou" jeb "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" Nr.LLI-211 ietvaros notikušas trīs vadošu Latvijas tūrisma nozares speciālistu lekcijas Kokneses un apkārtējo novadu tūrisma uzņēmējiem, tūrisma nozares speciālistiem un interesentiem.

27.novembrī Kokneses novada domē Vidzemes augstskolas docents, tūrisma un vides eksperts Juris Smaļinska lekcijā "Kā dabas un kultūras mantojumu izmantot tūrisma produkta veidošanā un mārketingā?" bija iespēja uzzināt kā izmantot dabas resursus tūrismā, tūrisma produkta veidošanā un veicināšanā. Lekcijas dalībnieki varēja iepazīt un analizēt labās prakses piemērus aktīvajā, dabas, kultūras tūrismā, tika sniegti tūrisma produktu mārketinga piemēri un aplūkota sociālo tīklu joma. Varēja gūt ieskatu lauku tūrisma visdažādākajos rakursos, iepazīt garo distanču trašu veidošanu ar Jūrtakas un citiem piemēriem. Tika analizēts Zaļais sertifikāts un latviskais mantojums. Kā nozīmīgs un aptverošs tika piedāvāts ieskats Daugavas ceļa izmantošanas iespējās.

Gan tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Kokneses apkārtnes iedzīvotāji, gan pašvaldības pārstāvji un I. Gaiša Kokneses vidusskolēni  3.decembrī Kokneses Tūrisma informācijas centrā klausījās Latvijas kultūras akadēmijas profesora Jura Urtāna lekciju "Kokneses cietokšņa priekšnocietinājumi senatnē un mūsdienās”. Bija interesanti uzzināt, kā un kāpēc 17.gadsimtā tika rakti pils priekšnocietinājumi Koknesē, kopumā vairāk kā trīs kilometru garumā, kas daudzviet redzami un saskatāmi karšu pārlūkos un daudzviet dabā. Pēc stāstījuma telpās, lekcijas dalībnieki iepazina priekšnocietinājumus dabā, apmeklējot skanstis Baznīcas kapu teritorijā, pie „Ragāļu kroga”, kā arī Pērses otrā krastā.

11.decembrī Kokneses tūrisma informācijas centrā ar lekciju "Kokneses novada konkurētspēja tūrismā: pašvaldības un uzņēmēju stratēģijas" viesojās Vidzemes augstskolas asociētais profesors Andris Klepers. Tūrisma speciālistiem  tika dota iespēja ne tikai izvērtēt savas uzņēmumu stratēģijas, bet iepazīt un sev piemērot piecu soļu stratēģiju, izmantojot iedvesmu, plānošanu, pieredzējumu, pēcpieredzi un dalīšanos, vērtējot klienta vēlmes un mērķus, un uzņēmēja mērķus. Katrs lekcijas dalībnieks varēja iepazīt tirgvedības stratēģijas piemēru, attiecinot to uz savu uzņēmumu.

 Projekta "AttractiveFORyou" jeb „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” Nr.LLI-211, mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabojot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū, reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.

Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri - Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība. Projekta īstenošanas ilgums ir no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējās izmaksas ir 471 234,46 euro, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 400 549,29 euro Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top