Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts "Atver sirdi Zemgalē"

Projekts "Atver sirdi Zemgalē"

08.12.2020

logo_projekta.jpgProjekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Lasīt visu ziņu

Ziņojums par sociālo pakalpojumu attīstību Zemgalē

17.12.2020

kanban_4051777_1280.jpgSagatavots ziņojums par sociālo pakalpojumu attīstību Zemgalē. 2014.-2020. gadu plānošanas periodā īstenota virkne sociālo projektu, kas uzlabojuši sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. No tiem vieni no nozīmīgākajiem un apjomīgākajiem, gan aktivitāšu, gan finansējuma apjoma ziņā ir deinstitucionalizācijas projekti – Zemgales plānošanas reģiona īstenotais projekts “Atver sirdi Zemgalē” un pašvaldību īstenotie sabiedrībā balstītas sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekti. Ir sagatavots ziņojums par paveikto un iezīmētas attīstības prioritātes nākamajam 2021.- 2027. gadu plānošanas periodam.

Lasīt visu ziņu

Mēs varam darīt un gribam būt noderīgi. Diānas pieredzes stāsts.

03.06.2020

img_4228_2.jpgStāsti par uzņēmumiem, kuros nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, tai skaitā arī cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, citur pasaulē nav jaunums. Latvijā šis ir samērā jauns diskurss, kas, cerams, izveidos mūsos jaunu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Lai iepazītos ar reālu pieredzes stāstu, uz semināru esam aicinājuši Diānu Ponaskovu, kas strādā jaunizveidotajā kafejnīcā “RB Cafe Rīga”. Diāna ir arī dzidra soprāna īpašniece un mēdz piedalīties dažādos muzikālos projektos. Mūsu projekta pieredzes apmaiņas pasākumā ar Diānu sarunājas un viņu intervē, pasākuma vadītāja Aina Poiša.

Lasīt visu ziņu

Saglabāt emocionālo līdzsvaru nenoteiktības apstākļos

05.05.2020

img_0782.jpgŠis mums visiem nav vienkāršs laiks. Trauksme kopā ar epidēmiju izplatījusies no valsts uz valsti. Šis būs raksts par iespējām un zināšanām, kā saglabāt skaidru prātu un veselību nenoteiktos apstākļos.

Vīrusa Covid-19 izplatība radījusi ļoti neskaidru situāciju, šobrīd neviens nevar droši prognozēt, kā tā attīstīsies, cik ilgi būs nepieciešami, daudzās pasaules valstīs noteiktie ierobežojumi, arī to, kādas sekas pandēmija radīs.

Lasīt visu ziņu

Deinstitucionalizācijas procesā paveiktais un aktuālais Zemgales reģionā

28.04.2020

money_2696229_1920.jpgLai izvērtētu, kā kopumā sokas ar deinstitucionalizāciju (DI) Zemgalē, 2020. gada sākumā veikts Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. īstenošanas progresa izvērtējums, kurā apkopota aktuālā informācija par projekta ieviešanas progresu un mūsu sadarbības partneru – Zemgales pašvaldību sasniegtajiem rezultātiem ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ieviešanā. Projektā no 22 Zemgales reģiona pašvaldībām ir iesaistījusies 21 pašvaldība.

Lasīt visu ziņu

Arī Zemgales Attīstības padome lēmumus pieņem attālināti

28.04.2020

lat_rus_austras_kartes_bilde__zpr.jpgZemgales Attīstības padomes (ZAP) aprīļa sēde, pamatojoties uz Padomes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa rīkojumu, notika attālināti. Līdz noteiktajam laikam – 23. aprīļa pulksten 15 - Padomes dalībniekiem vajadzēja iepazīties ar sagatavotajiem un daba kārtībā iekļautajiem lēmumprojektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem un savu attieksmi balsojot paust attālināti ar drošu elektronisko parakstu. No Padomē pārstāvētajiem 22 pašvaldību vadītājiem noteiktajā laikā iekļāvās un par izskatāmajiem jautājumiem balsoja 19, izņemot Aknīstes, Ozolnieku un Salas novada pārstāvi.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top