Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Aktualitātes projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

14.09.2020

logo.jpg2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 6. darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

karjera_projekts_pagarinats.jpgDarbu projektā turpinās pedagogs karjeras konsultants, kurš ir ieguvis sertifikātu un tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas.

Projektā iesaistītās skolas:

  •   Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola;
  •  Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Bebru pamatskola.
Lasīt visu ziņu

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" aktualitātes

11.06.2020

eraf_logo_5.jpgLai arī valstī no 13. marta līdz 9. jūnijam bija izsludināta ārkārtas situācija un izglītības iestādēs mācību process noritēja attālināti, Kokneses novada skolēni projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros tika rosināti iesaistīties dažādās aktivitātēs un domāt par nākotnes plāniem.

 Šajā laikā skolēniem bija iespēja piedalīties attālinātajās individuālajās karjeras konsultācijās. To laikā viņi nonāca pie secinājuma, ka ikvienā situācijā ir jāsaredz pozitīvais, jo katram pieņemtajam lēmumam ir vairāki risinājumi. Mācoties pamatskolā, skolēniem vajag izmantot visas piedāvātās iespējas sevi attīstīt visdažādākajos virzienos un mērķtiecīgi apzināties savas stiprās puses un piemītošos talantus.

Lasīt visu ziņu

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi februārī

28.02.2020

20200210_094749.jpgeraf_logo_5.jpgESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, tika īstenoti KAA pasākumi "Darba devēji Latvijā", "Izglītības izstāde "Skola 2020"", "Mana profesija".

10. februārī Pērses sākumskolas 1.- 4.klases skolēni KAA pasākuma "Darba devēji Latvijā" ietvaros devas mācību ekskursijā uz Koknesi. Ekskursijas laikā skolēni viesojās pie Biedrības "DUNENSE" mākslinieciskās ādas meistares Ineses Kāpiņas. Ekskursijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar ādas apstrādes darbnīcu, tās izstrādājumiem un tapšanas tik ļoti svarīgo noformējumu. Meistarei varēja uzdot sev interesējošos jautājumus par biznesa ideju, par grūtībām un izaicinājumiem, Praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties ādas meistara lomā un izveidot savu suvenīra.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Katrs savas karjeras būvnieks

14.01.2020

20200120_135609.jpgeraf_logo_5.jpgESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenoti KAA pasākumi  "Es savas karjeras būvnieks", "Darba devēji Latvijā".

7. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases skolēniem notika KAA pasākums "Es savas karjeras būvnieks", kura laikā skolēniem bija iespēja veidot izpratni par sevis izzināšanas nozīmes nostiprināšanu un sadarbības, klausīšanās prasmes attīstīšanu. Skolēni tika iesaistīti diskusijā par jautājumiem: kādas rakstura un cilvēka īpašības jūs zināt? Ar ko mēs atšķiramies viens no otra? Kāpēc jāzina savas stiprās un vājās puses? Kas un kā mums palīdz iepazīt sevi labāk?  Kā mēs iepazīstam otru cilvēku? Nodarbības laikā tika veikti dažādi vingrinājumi, lai iepazītu sevi un izzinātu, cik dažādi mēs katrs esam. Vērojot videofilmiņu, skolēni apzinājās uz ko var balstīt savu profesijas izvēli. Noslēgumā noskaidrojot, ka savu izvēli var balstīt uz interesi, dotībām, interesēm par konkrētu profesiju. Kā arī uzdevumi, kas vērsti uz to, lai parādītu, ka prasmju nostiprināšanai nepieciešams ne tikai zināt, kas jādara, bet ir jāiemācās izmantot šīs iegūtās prasmes. Noslēgumā skolēni sevi labāk iepazīstot, apzinoties savas stiprās un vājās puses, uzrakstīja savas apņemšanās nākotnei. Paldies sakām nodarbības vadītājai Sanitai Šiballo.

Lasīt visu ziņu galerija (3)

Pērses sākumskolas skolēni iepazīst profesiju pārstāvjus Swedbank un LNB

07.11.2019

20191104_113257.jpgeraf_logo_3.jpgŠā gada 4. novembrī Pērses sākumskolas 5. un 6. klase devas mācību ekskursijā uz Rīgu.  Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus "Darba devēji Latvijā". Pasākumu mērķis bija iepazīt uzņēmuma darbības virzienus un strādājošo profesiju pārstāvjus.

Lasīt visu ziņu galerija (15)

Ekskursija Kokneses pamatskolas - attīstības centra skolēniem

16.10.2019

1b5be743_2d95_4d85_9163_ea24bebb2646_3.jpgeraf_logo_3.jpgEiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, 16. oktobrī mācību ekskursijā uz Latvijas Finieri, Poligrāfijas grupu Mūkusalā un Ķekavas konfelādi- GiLine devās Kokneses pamatskolas- attīstības centra 5.-8. klašu skolēnu grupa. Ekskursijas mērķis bija skolēnu intereses radīšana par karjeru un darba pasaules daudzveidību. Mācību ekskursijas laikā skolēni tikās ar finiera, poligrāfijas un mājražošanas nozaru profesiju pārstāvjiem. Skolēniem radās priekšstats par šo nozaru profesijām, uzzināja kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas uzņēmumos strādājošiem.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Bebru pamatskola iepazīst darba devējus - Ķeguma HES un "Kurbads un Ko"

05.11.2019

30_10_2.jpgeraf_logo_3.jpg2019.gada 30.oktobrī Bebru pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus "Darba devēji Latvijā". Pasākumu mērķis bija iepazīt uzņēmuma darbības virzienus un strādājošo profesiju pārstāvjus.

Lasīt visu ziņu galerija (9)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top