Lapas karte
AA+A++
A AAA

Katrs savas karjeras būvnieks

14.01.2020

20200120_135609.jpgeraf_logo_5.jpgESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenoti KAA pasākumi  "Es savas karjeras būvnieks", "Darba devēji Latvijā".

7. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. klases skolēniem notika KAA pasākums "Es savas karjeras būvnieks", kura laikā skolēniem bija iespēja veidot izpratni par sevis izzināšanas nozīmes nostiprināšanu un sadarbības, klausīšanās prasmes attīstīšanu. Skolēni tika iesaistīti diskusijā par jautājumiem: kādas rakstura un cilvēka īpašības jūs zināt? Ar ko mēs atšķiramies viens no otra? Kāpēc jāzina savas stiprās un vājās puses? Kas un kā mums palīdz iepazīt sevi labāk?  Kā mēs iepazīstam otru cilvēku? Nodarbības laikā tika veikti dažādi vingrinājumi, lai iepazītu sevi un izzinātu, cik dažādi mēs katrs esam. Vērojot videofilmiņu, skolēni apzinājās uz ko var balstīt savu profesijas izvēli. Noslēgumā noskaidrojot, ka savu izvēli var balstīt uz interesi, dotībām, interesēm par konkrētu profesiju. Kā arī uzdevumi, kas vērsti uz to, lai parādītu, ka prasmju nostiprināšanai nepieciešams ne tikai zināt, kas jādara, bet ir jāiemācās izmantot šīs iegūtās prasmes. Noslēgumā skolēni sevi labāk iepazīstot, apzinoties savas stiprās un vājās puses, uzrakstīja savas apņemšanās nākotnei. Paldies sakām nodarbības vadītājai Sanitai Šiballo.

20. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. klases skolēni KAA pasākuma "Darba devēji Latvijā" ietvaros devas iepazīt uzņēmumu "Jeld Wen". Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar šī uzņēmuma nelielu vēsturi, devīzi, ražošanas produkciju un tās noietu tirgu. Uzņēmuma personāla atlases speciāliste Sandra skolēniem stāstīja, kas ir svarīgi uzņēmumam, izvēloties jaunus darbiniekus, kāda izglītība, kādas īpašības un prasmes tiek novērtētas un izvirzītas topa augšgalā. Augstu tiek novērtēta darbinieka atbildība un vēlme vienmēr apgūt kaut ko jaunu. Īpaši tika uzsvērts, ka šim uzņēmumam ļoti svarīga ir personāla drošība un veselība. Kā jebkurā sevi cienošā uzņēmumā ir izstrādāta motivējoša rīcības stratēģija, kas uzlabo un ceļ apmierinātību darba vidē.

Lai skolēni varētu veikt ekskursiju pa uzņēmumu, bērni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kuri ir jāievēro visiem uzņēmuma darbiniekiem, kā arī apmeklētājiem. Skolēniem tika nodrošināti darba apavi, aizsargbrilles, ausu aizbāžņi un drošības vestes. Apmeklētāji tika instruēti par kārtību un uzvedības noteikumiem ekskursijas laikā uzņēmuma ražošanas telpās. Kad skolēni bija ar visu svarīgo informāciju iepazīstināti un apģērbti, ekskursija varēja sākties. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar durvju ražošanas posmiem – sagataves veidošana, komplektēšana, krāsošana un redzēt klātienē, kā top durvis šajā ražotnē. Jaunieši varēja uzdot jautājumus iestādes darbiniekam, kā arī saņēma atbildes uz tiem precīzas atbildes.

Skolēni pēc ekskursijas bija zināšanu pilni un sajūsmināti par to, cik pozitīva var būt darba devēju attieksme pret saviem darbiniekiem. Viņi saprata vienu - viss atkarīgs no sevis. Cik daudz tu zini, cik daudz vēlies mācīties un katrs pats ir atbildīgs par karjeras izaugsmi un vēlmi sasniegt iecerēto.

Informāciju sagatavoja Olita Ruža, pedagoģe-karjeras konsultante

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top