Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Kokapstrādes uzņēmuma Bērzaunē apmeklējums

14.11.2018

20181107_124433.jpgeraf_logo.jpgŠā gada 7. novembrī Pērses sākumskolas darbmācības pulciņa zēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Darbs man apkārt” ietvaros apmeklēja kokzāģētavu “Grantiņi”, “Latvāņi” Bērzaunes pagastā.

Gadu gaitā Kokapstrādes grupa no nulles izveidojusi pilna procesa bezatlikumu tehnoloģijas kokapstrādes rūpnīcu, kuras sauklis ir-viss no koka. Nodarbības sākumā tika demonstrēta filma par uzņēmumu un produktiem, ko tas ražo. Pēc video filmas noskatīšanās un pārrunām par darba iespējām un nepieciešamo izglītību šajā jomā, skolēni devās darba vides apskatē. Zēni varēja redzēt dažādos ražošanas procesus, iekārtas, profesiju pārstāvjus, kā arī varēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Zēniem tika izrādīta viena no Latvijas modernākajām koģenerācijas stacijām. Šajā stacijā tiek ražots ne tikai  kokapstrādes procesiem nepieciešamais siltums, bet arī elektrība.

Lasīt visu ziņu galerija (16)

KAA pasākums "Amats kā māksla"

26.10.2018

img_20181019_wa0000_1.jpglogo_2.jpgKAA pasākumu "Amats kā māksla" ietvaros 11. oktobrī Līvānos Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10.klases skolnieki iepazina stikla pūtēja amatu, kuru vadīja šī amata meistars Aleksandrs. Jaunieši pasākuma laikā uzzināja, ka šo amatu var apgūt tikai pašmācības ceļā, piesakoties par mācekli pie kāda no pieredzējušiem stikla pūtējiem, taču jāpiebilst, ka Latvijā praktizējošu stikla pūtēju vairs nav daudz.

Ieejot darba telpā skolēni ievēroja 3 kūpošas un dūcošas krāsnis, divus darba galdus ar soliem, bet protams neiztikt bez dzesēšanas iekārtas un pāris ūdens spaiņiem un neatņemama sastāvdaļa ir krāsainas un caurspīdīgas stikla lauskas. Ieejot nedaudz dziļāk var ievērot plauktus ar krāsu pulveriem, stieņiem un galdu ar krāsainiem, vāzēs saliktiem murano stienīšiem, kā arī kur bez instrumentu stenda. Kā galvenais instruments stikla pūtējam ir “džeks” kā to dēvē pats meistars, taču vēl ir nepieciešamas arī pincetes dažāda lieluma ar ko tiek veidotas dažādas formas. Skolēni jautājot kādas īpašības ir nepieciešamas šajā amatā, meistars norāda, ka aizrautība, degsme un protams pacietība, var gadīties dažādi. Ir reizes, ka pēc 30-40 minūšu darba un pašās beigās viss ir gar zemi. Tam ir nepieciešami stipri nervi, lai ķertos pie darba atkal un turpinātu.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

KAA pasākums "Profesija kā tradīcija"

17.10.2018

img_20181024_wa0002_kaa.jpgkaa.jpgKAA pasākuma "Profesija kā tradīcija" ietvaros 12. oktobrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1. un 2. klases skolnieki devās uz Skrīveru Pārtikas Kombinātu. Skrīveru Pārtikas Kombināts ir skrīveriešu ģimenes uzņēmums ar pieredzi konfekšu ražošanā no uzņēmuma pirmsākumiem. Viņi ir vienīgie Latvijā, kas konfekti „Gotiņa” ražo, kā sendienās! Konfekšu ražošanā ir izmantotas tikai ĪSTAS, sendienu receptūrai autentiskas izejvielas un ražošanas tehnoloģija. Skolēniem tika parādīta konfektes “Gotiņa” papīrīšu kolekcija un sendienu darbarīki. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar ražošanas procesu, tajā iesaistīto cilvēku skaitu un nepieciešamajām profesijām. Tika likts uzsvars uz darba vidi un aprīkojumu, kā arī uz darba specifiku ražošanas procesā. Protams skolēniem neizpalika produktu degustācija, taču strādāt arī nedaudz vajadzēja. Sava amata meistare, jo šajā amatā parasti darbojās sieviešu pārstāvji, demonstrēja un apmācīja skolēnus ietīt un sasaiņot savas konfektes līdzņemšanai un, kad konfekšu tīšanas prasme tika apgūta, kā apliecinājums tika izsniegts sertifikāts.

Lasīt visu ziņu

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Kokneses novada dome 2017.gada 31.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Projekta finansējuma saņēmējs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Projekta sadarbības partneris

Kokneses novada dome

Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie

Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs

Bebru pamatskola

Pērses sākumskola

Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

Nav

Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā

2017.gada 31.augusts – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Kontaktinformācija

Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla

Tālrunis: 65133636

 E-pasts: anda.mikala@koknese.lv

logo_karjeras_atbalsts.jpg

Tiesu vara Pērses sākumskolā

18.10.2018

img_20181012_wa0002.jpgeraf_logo.jpgKarjeras nedēļas ietvaros Pērses sākumskolas audzinātāji uz klases stundu bija uzaicinājuši apgabala tiesnesi, kura stāstīja un skaidroja skolēniem par savu profesijas skrejceļu. Sākotnēji minot to, ka lai kļūtu par tiesnesi ir nepieciešamas būt pilsonim, kas sasniedzis 30 gadu vecumu, ieguvis augstāko juridisko izglītību un vismaz piecus gadus darbojies juridiskajā specialitātē. Šīs juridiskās specialitātes var būt dažādas, kā, piemēram, tiesneša palīga amatā, tiesas sēžu sekretārs,  zvērināta tiesu izpildītāja palīga u.c. Viešņa pastāstīja par savu darbu tiesā, par tiesneša amata tērpu un amata zīmi. Tiesnese izstāstīja arī mītus par tiesneša āmurīti, kas filmās ir kā neatņemama sastāvdaļa jebkurā tiesas procesā,  kā arī uzsvēra šai profesijai nepieciešamās prasmes un īpašības: dikcija, pārzināt juridisko terminoloģiju un tās lietojumu valsts valodā, pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu, Ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispār  pieņemtās morāles normas, pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu, kā arī darbā iesaistīties ar lielu atbildību un godīgumu. 

Lasīt visu ziņu galerija (4)

KAA pasākums "Profesija gids"

18.10.2018

img_20181011_wa0000.jpgeraf_logo.jpgKAA pasākumu "Profesija gids" ietvaros 9. oktobrī Cēsīs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 9.klases un 10.oktobrī Līgatnē Bebru pamatskolas 6.un 8. klases jaunieši  iepazina gida profesiju, kuru vadīja šīs profesijas pārstāvji. Jaunieši pasākuma laikā iepazina gidus darba apstākļos, kas ietver darbošanos ārā un iekštelpās. Demonstrēja valodas prasmju nepieciešamību, kā arī komunikācijas un organizatora  prasmes, jo tūristu grupas ir ar dažādiem raksturiem un mentalitātēm. Gidi stāstīja, lai arī cik dīvaini tas nebūtu, taču šis ir fiziski un garīgi grūts darbs, ņemot vērā, cik lieli tūrisma objekti ir jāparāda un liels informācijas daudzums jāiegaumē, un tas jāizstāsta nepazaudējot savu balsi. Neizpalika dalīšanās pieredzē ar dažādiem kurioziem un rīcību neierastās situācijā.

Lasīt visu ziņu

“Karjeras nedēļa 2018” Kokneses novadā

12.10.2018

logo_skolas_projektam.jpgŠogad pirmo reizi Kokneses novada 513 skolēni piedalījās ikgadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plānošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām.

Šogad izglītojamajiem bija iespēja piedalīties divos pasākumos, "Rakstīt vajag prast", un "Karjeras nedēļas 2018 diskusija” par tēmu: "Būvē savu karjeru pats".

Lasīt visu ziņu galerija (6)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top