Lapas karte
AA+A++
A AAA

Malkas šķūņa būvniecība dzīvojamai mājai 1905.gada ielā 5, Koknesē

27.05.2020

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 48703001147 izsludina cenu aptauju Nr. KKP2020/3, „Malkas šķūņa būvniecība dzīvojamai mājai 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses novads”

 Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” lietvedei (trešajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2020.gada 10.jūnija plkst. 10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu.

Būvdarbu veikšanas vieta –  1905.gada iela 5, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5113

Būvdarbu veikšanas laiks – 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.

Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi: Piedāvājumu iesniedz juridiska persona, piedāvājuma cena jānorāda euro, bez PVN.

 Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Kontaktpersona par cenu aptauju: valdes loceklis Aigars Zīmelis, telefons 29374819, e-pasts: komunalie@inbox.lv

    Cenu aptaujas noteikumi

  Projekts

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top