Lapas karte
AA+A++
A AAA

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" iepirkumu arhīvs

Cenu aptauja, renovācijas projekta izstrāde - Indrānu iela 2.

26.05.2017

Līguma priekšmets: Ēku vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Indrānu ielā 2, Koknesē, Kokneses novadā, Nr.KKP2017/6

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 7.jūnijs plkst. 14.00

Nolikums: šeit

Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā: šeit

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām: šeit

Tehniskās apsekošanas atzinums: šeit

Ēkas energosertifikāts: šeit

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē 3

28.03.2017

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 12.aprīļa plkst. 15.00

Nolikums: šeit

Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē 2

14.03.2017

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 30.martam plkst. 15.00

Nolikums: šeit

Ēku tehniskās apsekošanas atzinumu un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

22.02.2017

Līguma priekšmets: Ēku tehniskās apsekošanas atzinuma un ēku energosertifikātu izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Koknesē

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 13.martam plkst. 15.00

Nolikums: šeit

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu ID Nr. KPP 2015/2

25.08.2015

Paziņojums par iepirkuma „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde”, ID. nr. KKP 2015/2, izbeigšanu.

Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, 2015.gada 29.jūlijā izsludināja konkursu „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde” (iepirkuma ID. Nr. KKP 2015/2, projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, ID Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036). Informējam, ka iepirkums „Teleskopiskā iekrāvēja iegāde” (iepirkuma ID. Nr. KKP 2015/2) tiek izbeigts.

Teleskopiskā iekrāvēja piegāde

29.07.2015

Iepirkuma priekšmets: Teleskopiskā iekrāvēja piegāde SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes „Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036), saskaņā ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 03.04.2013. noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.L-PCS-13-0075).

Nolikums: šeit

Paziņojums par rezultātiem: šeit

Paziņojums par iepirkuma „Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID. Nr. KKP 2014/4, rezultātu

22.11.2014

Pašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai Blaumaņa ielā 30, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014/4, ar Iepirkuma komisijas 21.11.2014. lēmumu, par uzvarētāju ir atzīta AS „KOMUNĀLPROJEKTS”, Reģ.Nr.40003005372, ar piedāvāto līguma cenu EUR 6 000.00 bez PVN.

Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai

24.09.2014

Iepirkuma priekšmets: „Ēkas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai energoefektivitātes paaugstināšanai”

Nolikums: šeit

Foto: šeit

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top